Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Berlini fal ledöntése

2008.07.01

[szerkesztés]

Az NDK-t a hatvanas években a konszolidáció, a hetvenes években a stabilitás jellemezte. Az 1980-as években azonban az állam helyzete az egyre mélyülő pénzügyi-gazdasági válság miatt kritikusra fordult. A konzervatív kommunista államvezetés elszigetelődött a reformok irányába mozduló szocialista országoktól és az ország lakosságától is. A szabadság hiánya és a romló életkörülmények a nyolcvanas évek második felében országos tömegdemonstrációkhoz vezettek, amelyeket a hatalom erőszakkal sem tudott elfojtani. Újból nőni kezdett az államot elhagyók száma, a külföldre kijutók közül egyre többen tagadták meg az NDK-ba való hazatérést.

1989 nyarától mindennapossá váltak a rendszer reformját követelő tömegtüntetések, melyeknek legfőbb követelése a belnémet határ megnyitása és a berlini fal lebontása volt. 1989 nyarán megugrott a szocialista államot elhagyó polgárok száma. Magyarország 1989 augusztusában megnyitotta nyugati határait az NDK polgárai előtt, ezzel rés nyílt a menekülők számára. Az NSZK prágai követségének keletnémet menekülők általi megszállása után az NDK már arra kényszerült, hogy saját területéről engedélyezze egyes polgárai kiutazását. Október folyamán Csehszlovákia többször jelezte a kelet-berlini vezetésnek, hogy tűrhetetlennek tartja a Prága belvárosában előállt helyzetet és ha az NDK nem változtat a keletnémet polgárok nyugatra utazásának szabályain, akkor Magyarországhoz hasonlóan megnyitja nyugati határát.

1989. november 4-én Gorbacsov látogatást tett az NDK-ban. Viselkedése egyértelművé tette a keletnémet vezetés számára, hogy nem zárkózhat el a változtatások elől. Erich Honecker lemondása után az NDK vezetése előre menekült. Csehszlovákia nyomására az NDK-államvezetés kidolgozta a nyugatra utazást szabályozó új javaslatokat.

Falomlás
Falomlás

November 9-én az utazási törvény ügyében ülést tartott a NSZEP felső vezetése. Az ott hozott döntést este egy élőben közvetített sajtótájékoztatón Günter Schabowski ismertette. A tájékoztató után egy olasz újságíró még futó kamerák előtt megkérdezte, hogy mikortól érvényes az utazást megkönnyítő döntés. Schabowski ekkorra már eltette a szemüvegét, így pár másodpercig tanácstalanul forgatta papírjait, majd a következő választ adta: „Nos... Szerintem azonnal hatályba lép... Igen, azonnal.” A tévék előtt ülő NDK-polgárok ezrei indultak meg a berlini határátkelőhelyek felé, ahol egy órán belül hatalmasra nőtt a tömeg. A határőrséget ekkor még nem tájékoztatták, mivel a határozat csak éjféltől lépett volna életbe. Az átkelőknél a feszültség egyre nőtt, a tömeg „visszajövünk, visszajövünk” skandálásal követelte a határ megnyitását. A határparancsnokokat utasították, hogy a leghangosabban követelőzőket engedjék ki az NDK-ból, de igazolványukba tegyenek a visszatérést megtiltó pecsétet. A tömegnyomás azonban odáig fokozódott, hogy 23 órakor a Bornholmer Strasse átkelőnél megszüntették az útlevelek ellenőrzését, felnyittatták a sorompókat és átengedték a tömeget Nyugat-Berlinbe. Pár nap elteltével a mindkét oldalról érkező németek vésőkkel, csákányokkal és puszta kézzel kezdtek hozzá a fal lerombolásához.

1989 után [szerkesztés]

1989. november 9-e után a keletnémet hatóságok nem tudták eldönteni, hogy mi történjen a politikai értelemben már leomlott berlini fal fizikai maradványaival. Az NDK határőrsége változatlanul felügyelte a falat és a NSZEP vezetése úgy gondolta, hogy lehetséges a határzár valamilyen formában való továbbüzemeltetése. Az első hetekben a határőrség munkatársai több helyen is hozzáláttak a megrongált elemek javításához.
A fal leomlása utáni hétvégén 10 új határátkelő helyet nyitottak. A határátkelőknél nagy tömeg gyülekezett és hangosan ünnepelték a fal minden egyes elemének eltávolítását. (A TV-felvételeken ezeket a jeleneteket a berlini fal bontásaként szokták bemutatni, pedig csak az új határátkelők helyén szedték fel a betonelemeket.) 1989. december 24-től már a nyugat-berlini polgárok is beutazhattak Kelet-Berlinbe. Ekkora már igencsak megritkultak a keletnémet határőrség őrjáratai a fal vonalán. Megszűnt az ellenőrzés a határátkelőhelyeknél és a határőrök nem avatkoztak közbe, amikor a berliniek több helyen is bontani kezdték a létesítményeket. A határzár magánszorgalmú bontása különösen az NDK Népi Kamarájának 1990. március 18-án lezajlott választása után gyorsult fel.
1990. július 1-jén, a német valutaunió életbe lépésének napján a határőrség hivatalosan is beszüntette tevékenységét a belnémet határ berlini szakaszán. Július 13-án a Bernauer Strasse-nál hivatalosan is megkezdődött a fal bontása. A munkálatokat az NDK határőrség 300 fős műszaki alakulata végezte és a belvárosi falszakasz bontásával november 30-án végeztek is. Mindössze 6 szakasz maradt meg, emlékműként ma is állnak. A Berlin és Brandenburg határán fekvő műszaki zárat 1991 novemberére számolták fel véglegesen.

Felépítés, szervezet [szerkesztés]

Műszaki adatok [szerkesztés]

Falépítés 1980-ban Nyugat-Berlinből fényképezve
Falépítés 1980-ban Nyugat-Berlinből fényképezve

A berlini fal a 80-as évek elejére érte el műszaki kiépítettségének teljes állapotát. A műszaki zár az NDK-irányából Nyugat-Berlin felé haladva, az alábbi szerkezetben épült ki:

 • egyes szakaszokon, úttorkolatoknál (nem mindenütt) a határterület járművel való megközelítését megnehezítő, de békés képet sugalló, egymástól 1-1,5 méterre vagy érintkezve sorban lerakott, nagy méretű, négyzetes beton „virágládák”, helyenként nem virággal, hanem fákkal beültetve
 • a határterület (Grenzgebiet) kezdetét jelző, piros-fehér festésű, derékmagasságú, vízszintes korlát vagy hasonló festésű oszlop, illetve ezek hiányában függőlegesen felfestett piros-fehér csíkozású sáv. Ennél nyugatabbra csak engedély birtokában lehetett menni.
 • a műszaki zárat az NDK illetve Kelet-Berlin területétől elzáró, 2-3 méter magas, szürke-fehér festésű betonfal (Hinterlandmauer). Ezt sok helyen a határterületbe sorolt épületek fala helyettesítette, hogy a falrendszer minél kevésbé legyen feltűnő
 • 1-2 méter szélességű, szabaddá tett sáv, egyes helyeken (nem mindenütt) nyomsávként kialakítva
 • elektromos jelzőrendszerrel (sziréna és fényjelző) ellátott, kb. 2,5 méter magas drótkerítés
 • egyes szakaszokon (nem mindenütt): kutyafuttató sáv, a kerítéssel párhuzamos, 2 méter magasan kifeszített vezetőszálhoz csúszópórázzal kötött német juhászkutyákkal (az ebek 20-50 méteres szakaszokat tudtak befutni)
 • betonból épült, kb. 10-15 méter magas, lőrésekkel, megfigyelő szobával, fényszóróval ellátott őrtornyok (1989-ben 302 db) sora, egyes pontokon lőrésekkel ellátott betonfedezékekkel kiegészítve
 • az NDK határőrség járőreinek számára kiépített aszfaltozott közlekedőút (Kolonnenweg)
 • lámpaoszlopok sora, amelyek az egész műszaki zárrendszert bevilágították, rajtuk zöld, piros és fehér jelzések mutatták, hogy az NDK határőr járőrök nyugati irányban meddig mehetnek el (ha engedély nélkül nyugat-berlini irányba ennél tovább haladtak, ellenük is életbe lépett a tűzparancs szigorúbb (felszólítás nélküli) formája
 • állandóan frissre gereblyézett ellenőrzősáv (nyomsáv), amely az esetleges szökések nyomát rögzítette
 • egyes szakaszokon (nem mindenütt): gépjárműakadály (KFZ-Sperren), ami a keletről nyugati irányba feltételezett mozgású gépjárművek ellen épült: kelet-nyugati keresztmetszetében lefelé lejtő, és szinte merőleges, 1-2 méteres betonlapokban végződő árok. A szervizutak keresztezésénél az árkot spanyollovasok (3 összetámaszkodó idomvasból álló akadályok) vagy betonelemek pótolták
 • helyi adottságoktól függően 3-10 méter széles, üres, néhol füves terület a nyomsáv és a nyugati fal között; a legveszélyesebb szakasz, az idáig eljutó menekülőnek itt semmi sem kínált fedezéket. A sűrűbben beépített városi szakaszokon ez a sáv gyakran hiányzott, és a nyomsáv a nyugati falig ért
 • a műszaki zár Nyugat-Berlin felé irányban utolsó technikai eleme, a „fal”-ként ismertté vált, 3,75 méter magas, tetején a megkapaszkodás ellen sima felületű betoncsővel kiegészített, L alakú szelvényekből álló, az NDK felé néző oldalán a célzás megkönnyítéséhez fehérre festett betonfal. Nyugat-Berlin felőli oldalát teljes egészében az idők során nyugatiak által ráfestett, gyakran művészi színvonalú graffitik kavalkádja borította, ami Nyugat-Berlin egyik nevezetessége volt. A Nyugat-Berlin és az NDK vidéki területei közötti szakaszokon ezt a falat a megkapaszkodás ellen igen sűrű szövésűre készített, tetején élesen sorjásra hagyott, szinte átvághatatlanul merev és erős, kb. 3 méter magas drótkerítés helyettesítette
 • üres terület a tényleges NDK/Nyugat-Berlin határvonalig; ennek szélessége változó volt, 3 és 10 méter között. Ez a terület az NDK-hoz tartozott, a falat nyugati oldalról graffitivel dekorálók, illetve a falat egészen megközelítő turisták tulajdonképpen határsértést követtek el, de az NDK határőrség efelett a legtöbbször szemet hunyt. NDK részről ritkán (karbantartási, gyomirtási célból) kijöttek ebbe a sávba: ilyenkor a munkásokra fejenként 2 őrszem vigyázott, akik a munkálatok idejére mobil kerítéskordont, vagy piros színű szalagot húztak ki (még a határvonal előtt), amit a munkásoknak tűzparancs terhe alatt tilos volt átlépniük
 • az NDK és Nyugat-Berlin tényleges határvonala. Ezt a legtöbb helyen csak a nyugati szektorok katonai parancsnokságai, illetve a nyugat-berlini rendőrség által a határvonaltól 0,25-1 méterre, nyugati területre kihelyezett táblák (a fontosabb átkelőknél az úttesten felfestett fehér sáv is) jelezték. Több helyen a fal felhúzása után megmaradtak a keleti és nyugati szektorok átjárhatóságának idejéből való négynyelvű (angol, francia, orosz és német) táblák, amelyeknek keleti oldalán az adott nyugati szektorba való belépést, a másikon annak elhagyását jelezték (a Friedrichstrasse és a Zimmerstrasse sarkán, az egykori Checkpoint Charlie-nál az eredeti helyén ma is áll egy korhű másolat). Az átkelők közötti szakaszokon német, angol, török és egyéb nyelvű feliratok figyelmeztették a nyugatról érkezőt, hogy a tábla után már NDK területre ér.

Vízi határszakaszokon a műszaki zár elsősorban tüskés elemekből összerakott drótkerítésből állt, amit egészen a mederig süllyesztettek az átúszások megakadályozására, és ezt állandó vízi (motorcsónakos) járőrözéssel és megfigyeléssel egészítették ki.

A vasfüggöny berlini szakaszán - a belnémet határ más részeivel ellentétben - soha nem telepítettek aknamezőket vagy a menekülőket automatikusan lelövő berendezéseket. A határépítmények pontos felépítését és műszaki adatait államtitokként kezelték, a határőröket pedig a titoktarásra kötelezték.

A belnémet határ berlini szakaszán az alábbi hosszúságban épültek ki a műszaki zár egyes elemei:

 • 41,91 km hosszan 3,6 méter magas vasbeton határfal
 • 58,95 km hosszan 3,4 méter magas vasbeton határfal
 • 68,42 km hosszan 2,9 méter magas drótkerítés, mint „előakadály”
 • 113,85 km hosszú jelződrót
 • 186 megfigyelőtorony
 • 31 vezetési állás

A határ 63,8 km hosszan beépített területen, 32 km hosszan erdős és 22 km hosszan nyílt területen haladt. A vízi határszakaszok hossza 38 km volt.

Határátkelőhelyek [szerkesztés]

A berlini fal mentén 25 határátkelőhelyet (13 közúti, 4 vasúti, 8 vízi) alakítottak ki. A belnémet határ átkelőhelyeinek 60%-a Nyugat-Berlin körül volt. A nyugat-berlini határátkelőhelyek az NDK felől műszakilag kellően megerősített, jól védhető pontok voltak. A rendkívül szigorú ellenőrzést a keletnémet állam határőrizeti szervei és vámosai végezték.
A határ nyugati oldalán a nyugatnémet rendőrség és vámszervek építették ki ellenőrzőpontjaikat. Itt útlevélkezelés nem folyt. A tranzitutak ellenőrzőpontjainál (statisztikai okokból) az utazás célja felől érdeklődtek, illetve a rendőrség a bűnüldözési tevékenysége keretében szűrte az utazókat. A külföldre irányuló teherforgalom vámkezelését is e helyeken végezték. A Dreilindennél lévő (Checkpoint Bravo) és a Friedrichstraße déli végén (Checkpoint Charlie) a város nyugati felét megszálló szövetségesek is ellenőrzőpontokat építettek ki, ám ennek a hétköznapi határforgalomban nem volt jelentősége.
Az 1990-es német vámunió majd újraegyesítés után a határátkelőhelyeket megszüntették.

A berlini határvédelem szervezete [szerkesztés]

Az NDK határőrségének felvonulása 1961. augusztus 13-án
Az NDK határőrségének felvonulása 1961. augusztus 13-án

A nyugat-berlini határ védelméért az NDK határőrségének „Közép” parancsnoksága volt felelős. Az állambiztonsági minisztérium 1989-es adatai szerint parancsnokság állományába 11 500 fegyveres és 500 civil személy tartozott. Az alakulatok hét határvédelmi ezredben (Berlinben Treptow, Pankow és Rummelsburg; Berlin környékén Hennigsdorf, Groß-Glienicke, Potsdam és Kleinmachnow) állomásoztak. A berlini körzethez tartozott két kiképzőközpont is.

Minden határőrezred alárendeltségébe öt század tartozott, valamint egy-egy műszaki, híradós, szállító, kutyakiképző osztag, egy gránátvető és egy tüzérségi üteg, egy felderítő és egy lángszóróval felszerelt harcjármű. A vízi határszakaszokat motorcsónakos alakulatok védték és külön század felelt a határátkelőhelyek védelméért is.

A „Közép” határőrparancsnokság hatókörébe 576 páncélozott harcjármű, 48 gránátvető, 48 páncéltörő ágyú, 114 lángszóró, 156 páncélozott jármű, illetve 2295 egyéb jármű tartozott. A falat 992 kutya őrizte.

Egy átlagos napon 2300 katona volt szolgálatban a fal mentén. Nagyobb események, politikai krízisek vagy tartós rossz idő esetén a határőrizetet megerősítették, ezeken a napokon 2500 határőr lépett szolgálatba.

Képek [szerkesztés]

Perek [szerkesztés]

Németország egységének helyreállítása után a német társadalom nyomást gyakorolt a politikára, hogy a falnál érvényben lévő tűzparancs kiadóit vonják felelősségre. [10] A tűzparancs jogi vizsgálata 2004 őszéig elhúzódott. A nevesebb keletnémet politikusok közül felelősségre vonták az NDK felsővezetésének több tagját és bíróság elé állították az NDK Nemzeti Védelmi Tanácsának egykori tagjait, illetve a határőrség főparancsnokát.
Az eljárás alól nem bújhattak ki az NDK fegyveres erőiben egykor alacsonyabb rangban szolgálatot teljesítők sem. A falnál leadott halálos kimenetelű lövések ügyében 35 vádlottat mentett fel a bíróság. 44-en felfüggesztett börtönbüntetést, míg (a táblázatban külön szereplőket is ide értve) 11-en ténylegesen letöltendő börtönbüntetést kaptak. Az utolsó ítéleteket 2004. november 9-én, a fal leomlásának 15. évfordulóján mondta ki a berlini bíróság.

 

Ítéletek a berlini falnál lelőtt menekülők ügyében
Név Tisztség Ítélet
Erich Honecker Az NDK államtanácsának
elnöke (1971-1989)
A pert Honecker májrákja miatt
nem fejezték be.
Egon Krenz Az NDK államtanácsának
elnöke (1989)
Kétszer 6 év és hat hónap
börtön (2003-ban szabadult)
Erich Mielke Az NDK állambiztonsági
minisztere (1957-1989)
Ítélet nem született, 1993-1995 között egy 1931-es
rendőrgyilkosság miatt volt fegyházban.
Willi Stoph Az NDK belügyminisztere (1952-1955)
és minisztertanács elnöke (1964-1973)
A pert egészségügyi állapota
miatt nem fejezték be
Heinz Keßler A NSZEP elnökségének tagja 7 év és hat hónap börtön (1998-ban,
három év letöltése után szabadult)
Günter Schabowski A NSZEP elnökségének tagja 7 év börtön (2000-ben,
három év 5 hónap letöltése után szabadult)
Fritz Streletz A Nemzeti Védelmi Tanács elnöke 5 év és hat hónap börtön
(szabadult, ügyének felülvizsgálata az
Európai Emberi Jogi bíróság előtt)
Klaus-Dieter
Baumgarten
A határőrség parancsnoka 6 év és 6 hónap börtön (1997-ben
3 év letöltése után szabadult)

A berlini fal emlékei [szerkesztés]

Emlékművek [szerkesztés]

A Bernauer straße-i emlékhely
A Bernauer straße-i emlékhely

Berlinben a fal lebontása után megindult a verseny a városközpontban fekvő legértékesebb területek megszerzéséért. A nagyberuházások, területrendezések átalakították a városi tájat és megváltoztatták azokat a helyeket, ahol addig a határzár állt. A berlini fal A 90-es évek vége óta Berlin egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fal egyes, még fellelhető szakaszainak emlékhelyként való megőrzésére, illetve a jelentősebb helyszínek emlékhellyé való átalakítására. 2006-ban a városi szenátus elfogadta a berlini falról való megemlékezés koncepcióját.

A fal kitüntetett pontjai mára komoly idegenforgalmi vonzerővel rendelkező attrakciókká váltak. Berlin egyik leglátogatottabb múzeuma a Checkpoint Charlie-nál létesült Falmúzeum. A Bernauer Straße mentén épségben megmaradtak a műszaki zár elemei. Itt a fal leomlásának 10. évfordulója óta működik az egykori határzárat bemutató kiállítás és dokumentációs központ. A berlini falsétány a fal vonalát követve 21 táblán informálja a látogatókat.[11]

A világ több városában is kiállították a fal egyes darabjait. Többek között áll egy darab a Ronald Reagan Elnöki Könyvtár udvarán Kaliforniában, illetve az Európai Unió brüsszeli székhelye előtti téren is. Budapesten korábban a Tabánban állítottak fel két faldarabot. (A betonelemeket azóta a rongálások miatt elszállították.)

A berlini fal nyomai [szerkesztés]

A kettős bazaltkocka-sor a fal helyét jelöli
A kettős bazaltkocka-sor a fal helyét jelöli

A német egység megvalósulása óta eltelt időben a műszaki zárat szinte teljesen lebontották. A betonelemeket a városi autópályák építésekor használták fel, a fém alkatrészeket beolvasztották. A 90-es években Berlin szenátusa határozatott fogadott el berlini fal helyének megjelöléséről. Egy kettős bazaltkocka sor lefektetéséről döntöttek, amelyet néhol a „berlini fal 1961-1989” feliratú fémtábla tagol. A kockasor a műszaki zárrendszer nyugat-berlini irányban sorrendben legutolsó épített elemének, a nyugati falnak a nyomvonalát jelzi. Az ettől kicsit nyugatabbra esett valamikori szektorhatárokat 1-2 turistalátványosságot (pl. a Checkpoint Charlienál látható szektorjelző táblát) leszámítva ma már szinte semmi nem jelöli.

A berlini belvárost átszelő egykori határsávban az egyesítést követően beinduló építkezések szinte teljesen megváltoztatták a környéket, itt a bazaltkockákon kívül ma már csak kevés emlékkel találkozhat a látogató. A külsőbb kerületekben azonban még ma is jól felismerhető a létesítmény nyomvonala.

A nevezetes Bernauer Strasse délkeleti oldalán, a lerombolt házak helyén kialakított halálsáv helye még ma is jobbára üres. A Bernauer Strasse és az Ackermann Strasse sarkánál egy kb. 70 méter hosszú szakaszon a műszaki zárat teljes szélességében megőrizték, illetve visszaépítették, a látogatók megtekinthetik az eredeti helyén álló keleti Hinterlandmauert, a nyugati „fal”-at és a köztük húzódó valamikor határsávot is. Az utca végén, a Schwedter Strasse, az Oderberger Strasse az Eberswalder Strasse találkozásánál a fal a Bernauer Strassét kettévágva a Schwedter Strassén nyugatra kanyarodott, ellehetetlenítve a Bernauer Strasse és az Eberswalder Strasse villamosforgalmát. A Kelet-Berlinbe eső Eberswalder Strassén ide érkező villamosok pályáját ezért nagy hurokban visszafordították. Ez a fordulóhurok a fenti forgalmi csomópont közelében jelenleg is megfigyelhető.

A berlini népnyelv falsávnak nevezi az egykori határzóna elhanyagolt, beépítetlen vonalát, ahol még ma is láthatóak a betonkerítések és néhol az őrtornyok is. A növényzet az egykor töményen kiszórt gyomirtó szerek miatt csak nehezen regenerálódik. Az egykori 302 őrtoronyból ma még öt látható.

A Mühlenstraße déli oldalán fennmaradt a keleti fal (Hinterlandmauer) 1,3 km hosszú, később festményekkel díszített, East Side Gallery néven ismert szakasza.

A berlini fal a művészetekben [szerkesztés]

 • Az East Side Gallery a berlini fal megnyitása után a keleti oldali falmaradványokon (a Mühlenstraße melletti 1,3 km hosszú szakaszon) 1990 tavaszán létrehozott nemzetközi graffiti galéria.
 • A Pink Floyd 1979-es „The Wall” című lemezéből 1982-ben Alan ParkerThe Wall” címmel rendezett filmet, melyet az album alapján Roger Waters írt. A főszereplő Pinkyt Bob Geldof alakította.
 • Roger Waters, a Pink Floyd egykori basszusgitárosa 1990-ben a fal helyén, számos neves zenész közreműködésével adta elő a The Wall című koncertjét.
 • 1961 – A berlini fal: 2001-es színes, szinkronizált dokumentumfilm 10 percben. Rendezője Vitézy László.

Érdekességek [szerkesztés]

 • Egy keletnémet kispárt a 2005-ös választásokon a berlini fal újjáépítését tűzte ki céljául.
 • Az Asahi TV 1990-ben gyűjtést rendezett Japánban abból a célból, hogy a berlini fal helyét cseresznyefákkal ültessék be. Az összegyűlt egy millió euróból 10 000 cseresznyefát ültettek Brandenburgban és Berlinben.
 • A keletnémet Reichsbahn felelt az épülő fal anyagának helyszínre szállításáért. A nyugat-berlini vasúti hálózatot is a Reichsbahn üzemeltette, ezért a falhoz építőanyagot szállító vonatok átjártak Nyugat-Berlinen.
 • A berliniek által egyszerűen csak Kacsacsőrnek nevezett kertes területen a vonala furcsa kanyarokat írt le. A háborúban győztes szövetségesek a tömböt egyenlő részekre osztották fel, ahol minden egyes keleti teleknek két nyugati szomszédja volt. A kiskertek művelését a fal felépítése után sem hanyagolták el, de csak az NDK „legmegbízhatóbb” polgárai (többnyire párttagok) lehettek itt tulajdonosok.
 • 1988. július 1-jén területcsere zajlott le Kelet- és Nyugat-Berlin között. A fal nyugati oldalán lévő, de az NDK-hoz tartozó ún. Lenné-háromszög addig gyakorlatilag területenkívüliséget élvezett, lakói hajléktalanok és a nyugati törvényekkel szembekerült szélsőbalos aktivisták voltak. A területcsere bekövetkeztekor a nyugati rendőrség azonnal megszállta a területet, amelynek lakói a berlini falon átmászva az NDK-ba menekültek, ahonnan az NDK népi rendőrsége órákon belül visszatoloncolta őket Nyugat-Berlinbe.
 • Az egyezményeknek megfelelően a nagyhatalmak még a hidegháború legfagyosabb óráiban is járőröket indíthattak egymás területére. A fal felhúzását követően az amerikai katonai egységek tüntetően, napi 12 alkalommal mentek át járőrözni a szovjet szektorba. A szovjet egységek a járőrözés mellett gondoskodtak a brit szektorban, a Tiergartenben álló (a környezetétől szögesdróttal elkerített) szovjet hősi emlékmű folyamatos őrzéséről is. [12] [13]
 • Nyugat-Berlin körül az NDK-területébe ágyazva, de attól teljesen elszigetelve 10 nyugati exklávé létezett. Ezek közül az egyetlen lakott a Berlin délnyugati részén fekvő Steinstücken nevű falu volt. 1951-ben a szocialista állam megkísérelte a terület elfoglalását, de a lakosság ellenállása miatt ez nem sikerült. Steinstücken egy rés volt a falon, mivel az odavezető utakon csak tankakadályok álltak. A területen különösen gyakoriak voltak a határőrök dezertálásai. A fal felépítésekor a területre vezető utat az NDK teljesen lezárta, ezért az amerikai hadsereg helikopter-leszállót épített és állandó „helyőrséget” hozott létre Steinstücken egyik portáján. A megoldást 1972 őszén egy bonyolult területcsere és alku hozta el, amikor a két állam kiegyezett egy 20 méter széles korridor létesítésében. A korridort és a települést az NDK ekkor egy külön „steinstückeni fallal” vette körül.
 • 1972-ben az NDK és Nyugat-Berlin vezetői megállapodtak, hogy a nyugati szektorok kommunális hulladékát az NDK szeméttelepein rakják le.

Külső hivatkozások [szerkesztés]

Commons
A Wikimedia Commons tartalmaz berlini fal témájú médiaállományokat.
Commons
A témához kapcsolódó idézetek a Magyar Wikidézetekben:
Idézetek a berlini falról.
A magyar Wikiforrásban további forrásszövegek találhatóak

Jegyzetek [szerkesztés]

 1. ^ Dr. Peter Gödeke: A XX. század krónikája, 1960–1969. Budapest, Officina Nova,1994; p. 896–899. ISBN 9634770045
 2. ^ [1] – Részlet a nyugatnémet Bundesnachrichtendienst jelentéséből; elérés: 2006. március 12.
 3. ^ [2] – A fal története a Deutschlandradio és a Bundeszentrale für politische Bildung közös honlapján; elérés: 2007. március 16.
 4. ^ [3]- A fal története a Deutschlandradio és a Bundeszentrale für politische Bildung közös honlapján; elérés: 2007. március 16.
 5. ^ [4] – A fal története a Deutschlandradio és a Bundeszentrale für politische Bildung közös honlapján; elérés: 2007. március 16.
 6. ^ [5] – Dean Rush Nyilatkozata, 1961. augusztus 13. Elérés: 2007. március 14.
 7. ^ [6] – Konrad Adenauer; 1961. augusztus 13.
 8. ^ Statistisches Landesamt Berlin; Népszámlálás
 9. ^ [7] A berlini fal áldozatait kutató munkacsoport honlapja; Elérés: 2007. március 29.
 10. ^ A tűzparancs létét az NDK politikusai tagadták. 2007 augusztusában a német SPIEGEL című újság ismertette az egyetlen dokumentumot, amely a menekülők lelövésére utasította a belnémet határon szolgálatot teljesítő és a STASI-ba beszervezett határőröket.
  Az fn.hu cikke Elérés: 2007. augusztus 13.
  Az index.hu cikkeElérés: 2007. augusztus 13.
  A Spiegel cikke a tűzparancs felfedezéséről Elérés: 2007. augusztus 13.
 11. ^ A falsétány honlapja; elérés: 2007. május 2.
 12. ^ [8] Egy szovjet járőr és egy NSZK-polgár fényképezi egymást Nyugat-Berlin amerikai szektorában.
 13. ^ [9] Brit katonák ellenőrzik az NDK népi rendőreinek munkáját Kelet-Berlinben.

 

 

 

 

 

A lap eredeti címe: „http://hu.wikipedia.org/wiki/Berlini_fal
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Muzuh83

(Remih67, 2019.01.17 13:19)

https://www.olliesmusic.com/blog/17528/methylprednisolone-oР“в„–-achat-medrol-active-16-sans-ordonnance-acheter/
http://property.ning.com/profiles/blogs/discount-budesonide-0-1-mg-order-online-where-to-order-rhinocort
https://www.olliesmusic.com/blog/17328/oР“в„–-acheter-du-chlorthalidone-en-ligne-baisse-prix-livraison-discrete-forum-/
http://football.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-sildenafil-et-duloxetine-sildenafil-et
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/modrasil-como-comprar-sin-receta-fiable-m-xico-como-comprar
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/tamsulosin-comprar-por-internet-paraguay-es-necesaria-receta-para
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-davigor-25-mg-buen-precio-chile
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/vegwana-buy-cheap-generic-vegwana-costco-2019-20mg
http://clan.hupshup.com/blogs/post/14050
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-zyad-tadalafil-10mg-r-pido-pela
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/commander-apicalis-tadalafil-10-mg-en-ligne-moins-cher-securise
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/blupill-150mg-comprar-gen-rico-entrega-r-pida-on-line-portugal
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-eroxim-sildenafil-citrate-50-mg-sin
http://wu-world.com/profiles/blogs/cialis-como-puedo-comprar-en-internet-honduras
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/low-price-tacrolimus-0-5mg-buy-online-tacrolimus-with-online
http://brooklynne.net/profiles/blogs/order-aerogra-online-where-to-purchase-sildenafil-citrate-quick
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-sildex-sildenafil-citrate-150-mg-sildenafil
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/cefuroxime-pas-cher-commander-en-ligne-securise-quel-site-acheter

Uyaju77

(Micex01, 2019.01.14 21:30)

http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-refren-con-seguridad-bolivia
http://brooklynne.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-plenylife-50mg-sin-receta-urgente-reino
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-venux-150-mg-achat-venux-en-ligne-qu-bec
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-erotadil-env-o-gratis-espa
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-latanoprost-2-5mg-buen
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/fosamax-alendronate-o-achat-fosamax-prix-luxembourg
https://23bestcity.de/blogs/post/60997
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-vigoril-130-mg-en-farmacia-online-el-salvador
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/buy-palpal-online-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-safely
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-maxigra-sildenafil-citrate-50mg-con
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/75337
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-vasifil-sildenafil-citrate-gen-rico-pela-net-rep-blica
http://share.nm-pro.in/blogs/post/92499#sthash.r3jmh3yN.nqiFoejI.dpbs
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/order-gemfibrozil-300mg-cheap-how-can-i-buy-lopid-in-approved
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/methylcobalamin-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67852&qa_1=sildenafil-citrate-pharmacie-trouver-sildenafil-citrate
http://lifestir.net/blogs/post/74462
http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-fluconazole-150-mg-fiable-espa-a
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-oxytetracycline-sem-prescri-o-pela-internet-brasil
http://www.cavers.club/blogs/post/8551
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/82204
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/sabu-sildenafil-citrate-100-mg-generique-en-ligne-moins-cher-2018
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ciavor-tadalafil-10mg-sin-receta-por
http://gennethub.com/blogs/1368/9403/tada-diario-tadalafil-40-mg-como-comprar-com-garantia-eu-consi
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/primidone-250mg-como-comprar-com-garantia-no-brasil
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/17475

Oritu02

(Egide92, 2019.01.13 22:52)

http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/edgon-tadalafil-comprar-con-seguridad-reino-de-espa-a-comprar http://jaktlumaczyc.pl/70169/ciavor-comprar-generico-sem-receita-via-internet-brasil http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-lisinopril-hidroclorotiazida-zestoretic-5 http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/sinac-15mg-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a http://whazzup-u.com/profiles/blogs/como-comprar-dramamine-dimenhydrinate-buen-precio-uruguay http://amusecandy.com/blogs/post/434911 http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildenafilo-sin-receta-fiable http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onco-carbide-puedo-comprar-por-internet-como-comprar-onco-carbide http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-pycalis-40mg-safely-how-to-purchase-tadalafil-fast-shipping http://www.prds66.fr/profiles/blogs/buy-low-price-adcirca-10mg-online-where-to-purchase-tadalafil-in http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-promethazine-25mg-online-where-can-i-order http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/erevit-25mg-donde-puedo-comprar-en-internet-comprar-generico http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/glipizida-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-m-xico http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-eromax-130-mg-con-garantia-estados-unidos http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-vasifil-internet-rep-blica-federativa-do http://whazzup-u.com/profiles/blogs/lumix-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-en-internet-us http://flutes.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-sildara-n-o-precisa-receita-m-dica-brasil http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/dulcolax-como-comprar-sin-receta-de-forma-segura-espa-a https://www.olliesmusic.com/blog/27405/orlistat-120-mg-como-comprar-sin-receta-rГЎpido-repГєblica-de-honduras/ http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-du-spironolactone-25-mg-acheter-du http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/order-erot-50mg-without-rx-cheap-erot-tablets-australia http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/acheter-cialis-60-mg-vente-tadalafil-generique-canada http://foodtube.net/profiles/blogs/order-wavegra-100mg-cheap-can-i-purchase-sildenafil-citrate http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/tadonis-tadalafil-comprar-con-garantia-m-xico

Ejubu25

(Cowir70, 2019.01.13 07:36)

http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-en-ligne-zygora-120-mg-livraison-express-generique
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2139/11259/ibuprofene-400-mg-en-ligne-acheter-sans-ordonnance-pilule-ibup
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/purchase-sildenafilo-130mg-can-i-buy-sildenafilo-cancun
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/trepol-50mg-buy-online-how-can-i-buy-sildenafil-citrate
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/vegarra-100mg-o-commander-achat-sildenafil-citrate-original-en
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/tadanafil-tadalafil-20mg-generique-sur-le-net-acheter-rapide
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/buy-bifort-50-mg-on-sale-where-can-i-buy-sildenafil-citrate-fast
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/buy-vogra-25mg-online-vogra-order-safely-online-reviews
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/requip-order-cheap-where-to-buy-requip-from-uk
http://medioteca.com.ar/blogs/post/14205
http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-lovemore-10mg-online-can-i-order-tadalafil-without
http://www.facecool.com/profiles/blogs/mycotix-como-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura-colombia

Afozi88

(Zigah66, 2019.01.12 20:09)

http://answers.codelair.com/21457/buy-low-price-juvigor-200mg-online-juvigor-buy-safe-online http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/zaedoc-ranitidine-150-mg-como-comprar-mais-barato-rep-blica http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/baclofen-25mg-onde-comprar-gen-rico-barato-pela-internet-brasil http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/anaus-120mg-buy-cheap-how-can-i-buy-sildenafil-citrate-quick http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dali-tadalafil-gen-rico-envio-24-horas http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-golmal-10-mg-barato https://www.loosemusicent.com/blogs/1188/13264/baclofen-baclofen-en-ligne-bon-marche-commander-rapide-vente-b http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/ponegra-buy-no-rx-buy-ponegra-online-cod http://javamex.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-lincomicina-500-mg-r-pido https://www.olliesmusic.com/blog/23558/donde-para-ordenar-fluconazol-50mg-en-lГ­nea-chile/ http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/salvent-2-mg-comprar-online-espa-a-comprar-albuterol-sin-receta http://foodtube.net/profiles/blogs/bromocriptine-2-5mg-order-safely-where-can-i-order-parlodel-in http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zithromax-azithromycin-sin

Luvig09

(Vupav38, 2019.01.11 14:44)

http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-exerdya-sin-receta-r-pido-per http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/76156 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-viagra-130mg-on-sale-where-to-purchase-sildenafil-citrate http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/dali-tadalafil-comprar-gen-rico-sem-receita-no-brasil-tadalafil http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/silvagra-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-de-forma-segura http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zyad-tadalafil-20-mg-gen-rico-via http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/vantin-cefpodoxime-donde-comprar-sin-receta-en-farmacia-online http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-serophene-25mg-como-comprar-gen-rico-sem-receita-medica http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-pycalis-20mg-acheter-pycalis-en-france-pas-cher http://flutes.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-davigor-120mg-online-can-i-order-sildenafil http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-150-mg-donde-comprar-sin-receta-entrega http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-sinequan-doxepin-acheter-du-doxepin-en-turquie http://flutes.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-yuvagra-150mg-acheter-sildenafil-citrate-200-en http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-tantrix-sildenafil-citrate http://wu-world.com/profiles/blogs/zagam-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-venezuela

Iroyi07

(Jeboh16, 2019.01.09 20:28)

http://property.ning.com/profiles/blogs/uplift-order-online-safe-cheap-uplift http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avixar-r-pido http://opencu.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-tada-diario-pela-net-rep-blica-federativa http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/76205 http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildegra-sin-receta-buen-precio http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/nateglinida-comprar-sin-receta-mas-barato-us http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/cloroquina-250-mg-como-comprar-ahora http://amusecandy.com/blogs/post/430790 http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-ambigra-200mg-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in http://medioteca.com.ar/blogs/post/4464 http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/shafil-tadalafil-o-en-acheter-bas-prix-shafil-en-canada-acheter http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tagil-sin-receta-al-mejor-precio http://bobford.ning.com/profiles/blogs/dissulfiram-250mg-como-comprar-gen-rico-pela-internet-rep-blica http://ggwadvice.com//index.php?qa=52801&qa_1=elebra-25mg-baisse-prix-sur-le-net-ou-acheter-elebra-pas-cher http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/alendronato-35-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-aprobada http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/achat-eromax-sildenafil-citrate-25mg-site-securise-achat http://wu-world.com/profiles/blogs/como-comprar-dali-tadalafil-40-mg-internet-brasil http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-sindex-plus-por-internet-sildenafil-citrate http://wu-world.com/profiles/blogs/ciavor-diario-tadalafil-como-comprar-entrega-r-pida-online http://foodtube.net/profiles/blogs/geodon-como-comprar-entrega-r-pida-puerto-rico-en-que-farmacia http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fenitoina-100mg-sin-receta http://divinguniverse.com/blogs/post/71398 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/ciavor-diario-comprar-sem-prescri-o-na-internet-tadalafil-pre-o http://www.facecool.com/profiles/blogs/tadityl-tadalafil-commander-acheter-tadalafil-sans-ordonnance-au http://socialchangesa.com/blogs/post/12919 http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-adcirca-tadalafil-gen-rico-sem-receita-pela-net-brasil

Sinur42

(Zuvol48, 2019.01.08 11:01)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ropinirol-requip-0-25mg-de-confianza
http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-dinamico-sildenafil-citrate-130-mg-sin-receta
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/cheap-cialis-10mg-buy-online-how-can-i-order-tadalafil-in
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-ledipasvir-sofosbuvir-90-400-mg-gen-rico
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-enagra-sildenafil-citrate-sin
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/esomeprazole-acheter-trouver-nexium-vente-libre
http://medioteca.com.ar/blogs/post/4425
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-how-to-purchase-sildenafil-citrate-no-need-rx
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/revathio-sildenafil-citrate-150mg-comprar-sin-receta-mas-barato
http://snopeczek.hekko.pl/228517/purchase-cheap-sinafil-10mg-online-how-buy-tadalafil-cheap
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/ejertol-sildenafil-citrate-en-ligne-bon-marche-securise-acheter
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/buy-oxyspas-no-rx-buy-oxyspas-online-cheap-without-perscription
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-viagra-sildenafil-citrate-moins-cher
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/synalis-40mg-order-without-rx-where-to-order-tadalafil-cheap
https://www.olliesmusic.com/blog/34835/farmacia-online-donde-comprar-triamcinolona-sin-receta-rГЎpido-venezuela/
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/topiramato-comprar-en-farmacia-online-recomendada-colombia
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-finast-sin-receta-online-dominicana-finasteride
http://football.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ropinirole-2mg-sans-ordonnance-acheter-du-requip
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-venux-100mg-acheter-sildenafil-citrate

Onoci77

(Nazas94, 2019.01.05 01:06)

http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avanafil-sin-receta http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-prazosin-sin-receta http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-panagra-100mg-online-buy-generic-panagra-with http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-acarbosa-25mg-urgente-el http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-de-cialis-tadalafil-envio-urgente-internet http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-h-for-tadalafil-10mg-com-desconto-portugal http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-sildara-sildenafil-citrate-envio-48-horas-no-brasil http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/viridil-sildenafil-citrate-200mg-o-achat-sur-internet-achat http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alesse-urgente-honduras http://bricolocal.com/profiles/blogs/metotrexato-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio-reino http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-novigra-150-mg-safely-novigra-online-to-purchase http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-de-activil-sildenafil-citrate-en-ligne-baisse-prix-rapide http://foodtube.net/profiles/blogs/genagra-100mg-order-without-rx-buying-genagra-shops http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/h-for-tadalafil-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-costa-rica-h http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-staxyn-10mg-buy-cheap-staxyn-from-canada http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/vasifil-sildenafil-citrate-50mg-onde-comprar-entrega-r-pida http://bioimagingcore.be/q2a/48612/comprar-diario-gen%C3%A9rico-segura-internet-rep%C3%BAblica-federativa http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-h-for-de-forma-segura-na-internet-quanto-custa-o-h-for

Uraze57

(Uzudu52, 2019.01.02 08:50)

http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/flavoxato-200-mg-como-comprar-sin-receta-urgente-honduras http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/achat-de-power-vegra-50mg-generique-sur-le-net-moins-cher-avec http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ticlopidine-250mg-buy-without-rx-legitimate-canadian-online http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-eritromicina-sin-receta http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20mg-como-posso-comprar-com-garantia-brasil-pre http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-rezum-25mg-sin-receta-en-farmacia-online http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-prilo-sildenafil-citrate-150mg-gen-rico http://movsam.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-25-mg-como-puedo-comprar-con-seguridad-usa-comprar http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/sildaristo-sildenafil-citrate-25-mg-donde-puedo-comprar-con http://wu-world.com/profiles/blogs/acheter-piroxicam-piroxicam-sur-ordonnance-pas-cher http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-refren-200mg-de-forma-segura-pela-net http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/334678 http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-vioses-100mg-de-confianza-puerto http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1110/51313/onde-posso-comprar-ah-zul-silden http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/levothyroxine-pharmacie-acheter-sur-le-net-livraison-express http://whazzup-u.com/profiles/blogs/ropinirole-en-ligne-achat-livraison-rapide-requip-sous-ordonnance https://www.olliesmusic.com/blog/17592/rizatriptan-5-mg-como-comprar-pago-mastercard-mГ©xico/ http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/methocarbamol-500-mg-comprar-con-mastercard-espa-a-methocarbamol http://dmoney.ru/36460/simvastatin-online-where-purchase-zocor-approved-medstore http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/lovemore-pas-cher-en-ligne-lovemore-belgique http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/afilta-tadalafil-vrai-bon-prix-achat-paiement-visa-afilta-moins http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/oragawell-sildenafil-citrate-donde-puedo-comprar-sin-receta-env-o http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-falic-200mg-urgente http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-tadalafilum-sem-prescri-o-via-internet-brasil http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/viagra-order-without-prescription-viagra-where-to-buy-no http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-vimax-online-vimax-online-to-buy http://www.prds66.fr/profiles/blogs/comprar-cialis-tadalafil-20mg-gen-rico-via-internet-brasil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/low-price-ofloxacin-400mg-buy-online-ofloxacin-australia-buy http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/order-leflunomide-10mg-safely-leflunomide-for-sale-france

Vinuq41

(Mifix42, 2018.12.29 18:55)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-viagra-sildenafil-citrate-25-mg-barato-ecuador
https://www.olliesmusic.com/blog/35391/bimatoprost-3-mg-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-mГ©xico-bimatoprost-bar/
http://barbershoppers.org/blogs/post/44533
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/337082
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-prometazina-online-puerto-rico-comprar
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomifeno-25-mg-r-pido-estados
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-clozaril-clozaril-extra-buy
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-5-mg-commander-avec-mastercard-acheter
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-azelastine-5mg-sem-receita-medica-rep-blica
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/carbamazepine-buy-how-to-buy-tegretol-safely
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/okpower-130-mg-en-ligne-pas-cher-commander-rapide-ou-acheter
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/gabapentin-onde-comprar-com-desconto-brasil-qualquer-pessoa-pode
http://ggwadvice.com//index.php?qa=51783&qa_1=phenytoin-onde-comprar-receita-line-venda-dilantin-gen%26%23233
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/tadasure-en-ligne-acheter-securise-quel-est-le-meilleur-generique
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/viagra-como-comprar-gen-rico-entrega-r-pida-pela-net-brasil
http://bioimagingcore.be/q2a/48865/price-diserec-50mg-order-online-diserec-safe-over-internet

Wijuc83

(Icigi82, 2018.12.29 02:10)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/cheap-vigoril-25mg-order-online-can-i-order-sildenafil-citrate
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/cetoconazol-200-mg-comprar-gen-rico-com-desconto-brasil
http://ask2learn.com/?qa=7220/site-seguro-para-comprar-capecitabina-xeloda-gen%C3%A9rico-brasil
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/cheap-talefil-40mg-order-online-where-to-order-tadalafil-in
http://bioimagingcore.be/q2a/47973/order-nor-vibrax-25mg-low-price-buy-authentic-nor-vibrax
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lamivudina-zidovudina-envio-24-horas
http://football.ning.com/profiles/blogs/cialis-60-mg-puedo-comprar-sin-receta-mas-barato-puerto-rico
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/imdur-isosorbide-mononitrate-20-mg-comprar-al-mejor-precio
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-defil-50mg-sin-receta
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/order-forcigra-50mg-on-sale-cheapest-forcigra-pharmacies
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cheap-lekap-120mg-buy-online-how-can-i-buy-sildenafil-citrate
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-asul-albuterol-bon-prix-asul-0-1-en-canada
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ernafil-120-mg-sin-receta-env-o
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/venlafaxine-37-5mg-buy-safely-buying-venlafaxine-for-cheap
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-novalif-sildenafil-citrate-sin-receta-con
http://brooklynne.net/profiles/blogs/differin-buy-cheap-anyone-buy-differin-online-canada
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/clomifeno-comprar-r-pido-espa-a-clomifeno-y-generico
http://brooklynne.net/profiles/blogs/discount-tadalafilum-10mg-buy-online-tadalafilum-best-place-to
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21086&qa_1=comprar-vigrasol-100mg-sin-receta-mejor-precio-dominicana
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/maxolon-10mg-order-buy-maxolon-singapore-online
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-alfin-50-mg-online-rep-blica-de-chile

Okigi55

(Derih00, 2018.12.24 14:12)

http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/lincomycine-livraison-72h-bas-prix-prix-lincomycine-pharmacie
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-viasil-sildenafil-citrate-50mg-gen-rico-e
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-dali-tadalafil-gen-rico-r-pido
https://www.olliesmusic.com/blog/23793/farmacia-online-donde-comprar-generico-loxapine-envГ­o-rГЎpido-costa-rica/
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/avafil-sildenafil-citrate-como-posso-comprar-gen-rico-r-pido-via
http://divinguniverse.com/blogs/post/60725
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/low-price-tadasure-20-mg-order-online-tadasure-60-mg-prices-in
http://www.facecool.com/profiles/blogs/ciavor-tadalafil-40-mg-onde-comprar-forma-segura-bula-do
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/valproic-acid-500mg-donde-comprar-sin-receta-env-o-r-pido
http://answers.codelair.com/22078/exygra-without-sildenafil-citrate-prescription-required
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/o-commander-sinafil-40mg-generique-bon-prix-livraison-express
http://wu-world.com/profiles/blogs/citalopram-como-comprar-sin-receta-env-o-libre-chile
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/como-comprar-dali-40mg-gen-rico-on-line
http://property.ning.com/profiles/blogs/wingora-order-cheap-purchase-wingora-120mg-uk
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/anastrozol-1mg-comprar-con-garantia-ecuador-comprar-arimidex-1mg
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-vidalista-60-mg-bas-prix-commander-du-tadalafil-en
https://www.loosemusicent.com/blogs/1113/12664/site-seguro-para-comprar-tada-60-mg-generico-barato-republica-f
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-tada-diario-de-forma-segura
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/56/12525/bisacodyl-5mg-buy-order-bisaco
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/sessograh-50mg-buy-no-rx-can-i-order-sildenafil-citrate-online

Idejo49

(Oliha71, 2018.12.23 19:54)

http://jaktlumaczyc.pl/70959/terbane-250mg-rabais-site-fiable-vente-terbinafine-serieux
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-60mg-comprar-pela-net-no-brasil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/sildena-200-mg-sur-le-net-commander-vente-sildena-en-ligne
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/17493
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/efil-40mg-pharmacie-achat-en-ligne-2018-efil-sans-ordonnance
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-oxetol-oxcarbazepine-600mg-sin-receta-env
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-en-ligne-acheter-sans-ordonnance
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/66/12042/site-seguro-para-comprar-escitan
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/h-for-40mg-onde-comprar-pela-net-brasil
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-suvvia-sildenafil-citrate-pela-internet-pre-o-de
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/famvir-famciclovir-commander-rapide-meilleure-pharmacie-pour
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-sinota-sildenafil-citrate-50-mg-sin-receta-en
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/order-escitalopram-20mg-cheap-escitalopram-cheap-source
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/upwardz-tadalafil-bon-marche-sur-le-net-upwardz-pas-cher-en
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21043&qa_1=comprar-dafilar-receita-medica-internet
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-lovex-online-buy-generic-lovex-here
http://wu-world.com/profiles/blogs/order-banago-40mg-online-can-i-purchase-tadalafil-no-rx-needed
http://bricolocal.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-150-mg-como-comprar-sin-receta-en
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-lansoprazol-prevacid-barato-on-line-no-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-express-t-fil-20-mg-bon-marche-sans-ordonnance-tadalafil
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-viagra-100-mg-sildenafil-citrate-de
http://www.facecool.com/profiles/blogs/cilafil-donde-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-puerto

Yahun65

(Yuqip92, 2018.12.22 19:42)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-exygra-safely-exygra-buy-legitimate http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada-espa-a http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/ciavor-diario-tadalafil-onde-comprar-gen-rico-envio-urgente http://brooklynne.net/profiles/blogs/budesonida-0-1mg-comprar-en-una-farmacia-online-segura-usa http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-circulass-rapid-sildenafil-citrate-sin http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=19179&qa_1=d%C3%B3nde-comprar-farmacia-online-espa%C3%B1a http://answers.codelair.com/23874/mefenix-puedo-comprar-precio-ecuador-mefenix-compra-venta http://quainv.com/blogs/post/49420#sthash.33c1nPSB.rURZFwei.dpbs http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-genegra-sin-receta-urgen-1 http://destinosexotico.com/blogs/post/36510 http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67667&qa_1=farmacia-online-comprar-dinamico-receta-forma-segura-chile http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ciavor-20-mg-de-forma-segura-costa-rica http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/commander-du-videnfil-130mg-bas-prix-ou-commander-videnfil-en

проститутки новосибирска

(Bernarderoma, 2018.10.24 20:05)

[url=http://alaskafishingclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi]Проститутки Новосибирск[/url]
[url=http://www.boardfactory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi/1000-rubley.html]Проститутки Новосибирск[/url]
[url=http://www.boardfactory.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi]Проститутки Новосибирска[/url]
[url=http://highpointtreestands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi/1000-rubley.html]Проститутки Новосибирск[/url]
[url=http://highpointtreestands.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi]Проститутки Новосибирск[/url]
[url=http://www.jeff-foster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi/1000-rubley.html]Шлюхи Новосибирск[/url]
[url=http://www.jeff-foster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi]Шлюхи Новосибирска[/url]
[url=http://www.elementis-specialities.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi/1000-rubley.html]Проститутки Новосибирска[/url]
[url=http://www.elementis-specialities.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi]Шлюхи Новосибирска[/url]
[url=http://www.charitycanada.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=put.sexchika.mobi/1000-rubley.html]Шлюхи Новосибирска[/url]

[url=http://elitefieldhockey.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-nsk.mobi]Шлюхи Новосибирск[/url]
[url=http://elitefieldhockey.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-kzn.mobi]Проститутки Казани[/url]
[url=http://dairygrowers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-nsk.mobi]Проститутки Новосибирск[/url]
[url=http://dairygrowers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-kzn.mobi]Проститутки Казань[/url]
[url=http://www.sushidiy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-nsk.mobi]Проститутки Новосибирска[/url]
[url=http://www.sushidiy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-kzn.mobi]Шлюхи Казани[/url]
[url=http://dealermojo.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-nsk.mobi]Проститутки Новосибирск[/url]
[url=http://dealermojo.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-kzn.mobi]Проститутки Казани[/url]
[url=http://nursebetty.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-nsk.mobi]Шлюхи Новосибирск[/url]
[url=http://nursebetty.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fei.girls-kzn.mobi]Шлюхи Казань[/url]

[url=http://put.sexchika.mobi]проститутки новосибирска[/url]
[url=http://put.sexchika.mobi/1000-rubley.html]проститутки новосибирска[/url]

скачать fifa 15 на пк через торрент

(garneuNild, 2018.03.25 15:59)

Вполне, да

---
Уверяю вас. скачать деньги на fifa 15, моды для fifa 15 фнл скачать а также [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/]fifa 17 ultimate team скачать на пк без торрента[/url] launcher fifa 15 скачать