Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A KÖZTÁRSASÁG SZÓ JELENTÉSE.

2008.06.30

köztársasági elnök hatásköreit az Alkotmány két alapvető fontosságú szabályának jegyében látja el. Az Alkotmány 29.§ (1) bekezdése szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Ez a két alapvető értékek megvalósítására irányuló feladat útmutatást és hátteret ad az Alkotmányban és a törvényekben biztosított hatáskörök gyakorlásához.

Az Alkotmány 29. § (1) bekezdésében foglalt feladatok jegyében a köztársasági elnök számára az Alkotmány illetve egyes törvények számos hatáskört teremtenek. Az alábbiakban felsoroljuk a nagyobb jelentőségű köztársasági elnöki hatásköröket, illetve az ezek alapján hozható döntéseket.

A törvények kihirdetése

Az Alkotmány 26. § (1) bekezdése szerint a törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon – az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon – belül a köztársasági elnök gondoskodik. Ezt megelőzően a kihirdetésre megküldött törvényt aláírja. A törvény kihirdetése a Magyar Közlönyben történik.


Előzetes normakontroll indítványozása

Az Alkotmány 26. § (4) bekezdése értelmében az Országgyűlés által elfogadott törvényt az aláírás előtt a 26. § (1) bekezdésében említett határidőn belül a köztársasági elnök véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

Törvény visszaküldése megfontolásra az Országgyűlésnek

Az Alkotmány 26. § (2) bekezdése értelmében a köztársasági elnök az Országgyűlés által elfogadott törvényeket aláírás előtt megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek.

Az új Országgyűlés és Kormány megalakulásában játszott szerep

Az általános országgyűlési választások után a köztársasági elnök szerepet játszik az Országgyűlés és az új Kormány megalakulásában. Összehívja és megnyitja az Országgyűlés alakuló ülését, javaslatot tesz a miniszterelnök személyére az Országgyűlésnek, valamint a miniszterelnök javaslatára kinevezi a kormány tagjait.

A köztársasági elnök a nemzetközi kapcsolatokban, részvétele a nemzetközi szerződések megkötésében

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése a) pontja értelmében a köztársasági elnök képviseli a magyar államot. Ez a szabály a magyar állam nemzetközi jogi képviseletére utal, és összhangban áll a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény 7. cikk 2. bekezdés a) pontjával, valamint a nemzetközi szokásjoggal. A köztársasági elnöknek a magyar állam képviseletére vonatkozó jogosultsága ellenjegyzéshez nem kötött, tehát az Alkotmánybíróság 48/1991. (IX. 26.) AB határozatának terminológiájával a köztársasági elnök önálló politikai döntéseinek sorába tartozik.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a köztársasági elnök a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt; ha a szerződés tárgya a törvényhozás tárgykörébe tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges. Ez a rendelkezés az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés a) pontjában foglalt képviseleti jogosultság egy sajátos szeletét szabályozza, amennyiben felhatalmazza a köztársasági elnököt arra, hogy a nemzetközi szerződések megkötése során a Magyar Köztársaság képviseletében elvégezze azt a cselekményt, amellyel a Magyar Köztársaság a nemzetközi szerződés kötelező hatályát elismeri. Ez a cselekmény jellemzően – összhangban a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény 2. cikk 1. bekezdés b) pontjával, 14. és 16. cikkével – a fontosabb nemzetközi szerződések ratifikációs okmányának kiállítása és a külügyminiszter útján kicserélése vagy letétbe helyezése.


Kinevezések, felmentések, jelölések

Az Alkotmány és a törvények alapján a köztársasági elnök hatáskörébe tartozik számos tisztségviselő kinevezése és felmentése, továbbá a köztársasági elnök jelölésével, javaslatával szerepet játszik több olyan esetben is, amikor a kinevezés, megválasztás nem az ő hatásköre.

A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés; a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a minisztereket és az államtitkárokat.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a bírákat, dönt a mentelmi joguk felfüggesztése kérdésében; a Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja meg, elnökhelyetteseit a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára, az OIT véleményének előzetes beszerzésével, a köztársasági elnök nevezi ki..

A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés, helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

A miniszterelnök javaslatára az államfő nevezi ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökét. Az MNB alelnökeit és a Monetáris Tanács további tagjait az MNB elnökének javaslatára, a miniszterelnök előterjesztésére nevezi ki a köztársasági elnök.

A köztársasági elnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek az állampolgári jogok, illetőleg a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosainak, valamint az adatvédelmi biztos személyére.

A Gazdasági Versenyhivatal elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A Gazdasági Versenyhivatal két elnökhelyettese személyére javaslatot a Gazdasági Versenyhivatal elnöke tesz a miniszterelnöknek, aki azt – egyetértése esetén – előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az elnökhelyetteseket a köztársasági elnök nevezi ki, és egyben megbízza az egyik elnökhelyettest a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával. A Versenytanács többi tagját a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára nevezi ki, illetve menti fel a köztársasági elnök.

Az állami felsőoktatási intézményekbe az egyetemi tanárokat az intézményi tanács javaslata alapján, az oktatási miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel. A rektorokat az egyetemi tanárok közül, ugyancsak az intézményi tanács döntése alapján, az oktatási miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg, illetve menti fel. A nem állami egyetemek rektorainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó javaslatot, a fenntartó javaslata alapján, szintén az oktatási miniszter terjeszti elő a köztársasági elnök részére.

A külügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg és menti fel a nagyköveteket és a követeket.

Az illetékes miniszterek előterjesztései alapján az államfő kinevezi és előlépteti a tábornokokat.

A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel a Magyar Távirati Iroda Rt. elnökét és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét. Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökét a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttesen jelöli megválasztásra az Országgyűlésnek.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökét a hazai akadémikusok közül – a hazai akadémikusok javaslata alapján – az Akadémia közgyűlése választja meg; a megválasztott elnököt tisztségében a köztársaság elnöke megerősíti.


Állampolgársági ügyek

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése l) pontja alapján a belügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök dönt az állampolgársági ügyekben.


Kegyelmi ügyek

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése k) pontja értelmében az igazságügy-miniszter, illetve a legfőbb ügyész előterjesztése alapján a köztársasági elnök gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.


Területszervezési döntések

A köztársasági elnök a belügyminiszter előterjesztésére dönt a városi cím adományozásáról, illetve a községalakításról.


A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka

Az Alkotmány 29. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. A főparancsnoki funkcióval járó feladatok és felelősség alkotmányos gyakorlásakor elsősorban a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CL. törvény rendelkezései és az Alkotmánybíróság 48/1991. (IX. 26.) AB határozata irányadók.


A választásokkal és népszavazással kapcsolatos hatáskör

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése d) pontja szerint a köztársasági elnök kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás időpontját.


Kitüntetések adományozása

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja alapján a köztársasági elnök adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket. A Magyar Köztársasági Érdemrendet a miniszterelnök, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet az illetékes miniszter előterjesztése alapján adományozza a köztársasági elnök, és adja át ünnepélyes keretek között.

Hozzászóló: Figyelo ,

a nyilasnak

válasz | bejelentés
Ne haragudj hogy nem fertetek a listamra de igy folytatodna :az utolso aki majd elismeri az SZNT az udmr lesz es aki csak ugy hozza le a nyilait mivel semmi velemenye nincs csak torpedozni tud.Nem tudom ha olyan okos vagy miert nem szoltal elsonek hozza?Vagy talan azert fizetnek hogy mindenkit lejarassal.Ez az udmres pozitv hozzaallas a magyar nemzeti erdekkepviselet?
A Magyar Koztarsasag Elnoke SolyOm Laszlo akarhogy nem tetszik a magyar kormany folott van.Kosz ,hogy kijavitottal mert ha a magyar kormany ismserte volna el az SZNT et akinek a kormanyfojinek nincs gatyaja Szekelyfoldre jonni szegyelnem magam.Te pedig csak huzogassad a nyilaidat le es kuldhetsz vagy kettot marko bellanak is MAJD MEG IROK HA VALAMI OKASAT IS TUDSZ IRNI NEM CSAK NYILAKOT LONI
Hozzászóló: ,

zagyválj csak

válasz | bejelentés
Válaszolok a kérdéseidere.
Miért kellett volna elsőnek hozzászólnom? Mert te így akarod?
Nem vagyok udemerés.

A mindenkori magyar államfő semmikor nem áll a kormány fölött. Mellette áll.
Hallottál már a hatalmi ágakról, okostóni? A parlament a törvényhozás, a kormány a végrehajtás, az államfő pedig - a magyar rendszer szerint - jobbára reprezentatív és közvetítői szereppel ellátott poszt. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert így van. A kormány sem álla parlament fölött, és fordítva sem. Egymás mellett dolgozó, egymást kiegészítő intézmények. Ugyanígy az éállamfő sem áll ezek egyike fölött sem, hanem az elnöki hivatal is egy melléjük sorolandó intézmény.

Tudod mit? Ha valóban ennyire érdekel a téma és nem csak hőbörögni akarsz itt, akkor felkeresheted ezt a honlapot is: http://www.keh.hu. Ez a magyar elnöki hivatal honlapja. Itt találsz mailcímet és akár meg is kérdezheted tőlük, hogy az állafő a kormány fölött áll-e vagy sem. Talán nekik hinni fogsz. Bár az is lehet, hoghy a válasz után is csak okoskodsz és hőbörögsz majd itt.
Pedig ha nekem nem hiszel, ők is szépen elmondhatják annak a buta fejednek, hogy az államfő nem áll a kormány fölött.

Lehet, hogy nem érted, de attól ez van.
Lehet, hogy nem tetszik, de attól ez van.
Lehet, hogy zavar, de attól ez van.

ÉS lehet, hogy nem vagy képes elfogadni, ha hibáztál, de attól hibáztál. Ez van.
Hozzászóló: ,

kapd össze magad, ecsém

válasz | bejelentés
Ja, és szerintem ha esetleg még írsz ide, vagy főleg az államfőnek, akkor megpróbálhatnál odafigyelni. Mert helyenként tájszólásban írsz, ugyanakkor helytelenül, ráadásul időnként összefüggéstelenül , magyartalanul és zavarosan. Szedd össze magad!
Pertsze nem az a lényeg, hogy hogy írsz, ezt csak kiegészítésnek szántam.
A lényeg más: az, hogy hülyeségeket beszélsz.
Hozzászóló: Figyelo ,

HA HA HA

válasz | bejelentés
Szerinted az allamfo akkor lenne gerinces ha a szabadsagherc evfordulojat a vasracsok mogott unnepelne a kormannyal na na na.NEM TETTE? Amit kert gyurcsanytol es bandajatol az egyenlo volt a lemondassal Azt hitte ok is becsuletes magyar emberek es tudjak mi a kotalesseguk.de ocsak tevedett,azota pedig nem kivanja kepviselni oket Itt a gerinc amit nem latsz.Mindent forditva tudtok csak azt szeretnem tudni kik az oktato mestereitek.
Hozzászóló: ,

bagoly verébnek

válasz | bejelentés
"Mindent forditva tudtok csak azt szeretnem tudni kik az oktato mestereitek."

Na, ki beszél. :)))
Az a léngész, aki ezt írta, így kezdte: "a Magyar kormany elismerte a Szekely Nemzeti Tanacsot."

Sőt, ilyen lehetetlenséggel folytatta "Most Europa kovetkezik utanna pedig a Roman kormany."

Ez az, amikor a hülyeség szorgalommal párosul. Mondj még ilyen nagy okosságokat.
Hozzászóló: Figyelo ,

Gyerekes vita

válasz | bejelentés
Solyomnak hatalmaban all a magyar kormanyt feloszlatniaTe is nezzel utanna hogy mi a hataskore .Bar azt tette volna az OSZODI BESZED UTAN MERT MEGTEHETTE VOLNA .
Hozzászóló: ,

nana

válasz | bejelentés
Hatalmában áll, ja. Ezt hívják jogkörnek.
De nem áll a kormány fölött. Ezt hívják párhuzamos hierarchiénak.

Úgyhogy nyugi, én tudom. Neked kellene még utánanézned pár dolgonak, ha épp akarsz.
Hozzászóló: ,

haha

válasz | bejelentés
Sólyom akkor sem kormányfő.
És nem is áll a kormány fölött az államfő.

(Látom, magyarázkodnál ezerrel, de csak nem sikerül. Szerintem nem is kell. Mindenki hibázik, nem olyan nagy gáz az. Nagyobb baj, ha az ember nem bírja elfogadni és ilyen vicces magyarázkodásokba keveri magát, amivel nem tud leállni. :) )
Hozzászóló: ,

de nem tette

válasz | bejelentés
hihi, de nem tett meg! mert ahhoz szüksége lett volna némi bátorságra, kiállásra (hogy ne mondjam úgy: gerincre)... az pedig neki valahogy nem jutott az osztáskor... amig nem mer kimenni egy hivatalos államii rendezvényre, mert ott aszondja egy marék hőzöngő hogy huj-fuj, addig mit vársz?
Hozzászóló: Figyelo ,

Senki sem jo magyar nektek?

válasz | bejelentés
Nem csodalom hogy idejutttunk.Erdely ebben a reszeben csupa negativ velemennyt lehet hallani a forumozoktol.Semmi erdeklodest nem mutatnak a pozitiv esemenyek irant .Az sem lenne nagy baj ha lenne ellenpeldajuk.Nektek senki sem jo.Elleptek mar a romanok mar az ok szemszogukbol latjatok a dolgokat.Mindenkit aki probal meg tenni a nemzetet leocsaroltok.Azt hiszem mar csak akkor lennetek boldogak ha mi is romanokal hazsodnank ossze es utolernenk titeket.
Hozzászóló: katibogár ,

minek??

válasz | bejelentés
és mi a csodának jelenik meg Székelyföldön? csak hogy az SZNT fennen hirdethesse, hog valaki elfogadta a meghiéását? OV hisztériakeltése után ellenpontozásként? SLregnáálása óta egyetlen helyzetben sem volt képes karakán véleményt nyilvánitani (ha csak a sunyi, a "nemszeretem kitüntetetteknek nem nyújtok parolát") nem tekintjük annak... ha vészhelyzetet sejt egy-egy ünnep kapcsán, lapit a Sándor-palotában, amely előtt vigan parádézhat, esküdözhet a Magyar Gárda... nagy jótétemény lesz a látogatása!
de nagy valószinűséggel majd azt is elsunnyogja, bokros teendőkre hivatkozva lefújja, mert közben leesik nála a tantusz, hogy Székelyföldre érkezését magyarázni lehetne a kisebbségben élő magyarok iránti szimpátiájával... Sóyom államelnök úr pedig igencsak ódzkodik mindentől, ai esetleg következményekkel/felelősséggel jár
Hozzászóló: ,

...

válasz | bejelentés
Na, megint egy marha.
Hozzászóló: ,

?

válasz | bejelentés
van érved, netán ellenérved, érdemi hozzászólnivalód, vagy két sör-böffenés között csak ennyire futotta?
Hozzászóló: ,

!

válasz | bejelentés
Van, de mivel már másodszor bizonyítod, hogy marha vagy, nem vesztegetemn rád az időt.
Hozzászóló: ,

...

válasz | bejelentés
erre a mejegyzésre csak ennyi kivánkozik: szegénységi bizonyitvány... érvelj, nyuszifül, ne sértődjél. de hát ez az elvárás neked már túl magas
Hozzászóló: ,

!

válasz | bejelentés
Dehogyis sértődöm. Csak nem foglalkozom barmokkal. (Nincs olyan szó, hogy sértődjeél amúgyeem, de ez is részletkérdés, mint ahogy az is, hogy egy barom minek várnak tpőlem érveket, amikor úgyis barom. )
Hozzászóló: Figyelo ,

Nem nek

válasz | bejelentés
Kosz a figyelmeztetest .Solyom a magyar kormany folott van.Sajnalom hogy nem a tamahoz szoltal hozza hanem a hozzaszolalohoz.
udv.egy autonomiat tamogato szekely.
Hozzászóló: ,

******

válasz | bejelentés
És az államfő NINCS a kormány fölött. Nézz utána, mielőtt a hibát újabb hibával "korrigálod"...
Hozzászóló: ,

lófő

válasz | bejelentés
Akkor is hibáztál. És nagyonis a témához szóltam hozzá. Ahhoz, hogy Sólyom nem kormányfő. Ez van, akárhogy magyarázkodsz.
Hozzászóló: Fgyelo ,

Elismeres

válasz | bejelentés
Vegre tobb evi kemeny ,kovetkezetes munka utan a Magyar kormany elismerte a Szekely Nemzeti Tanacsot.
Most Europa kovetkezik utanna pedig a Roman kormany.Marko Belanak pedig nincsen ideje gyozelmi mamorban uszik neki az fontosabb minhogy tamogassa az ugyet.Nem tudom ,hogy tud tukorbe nezni es a magyar erdekekkepviseletetrol beszelnie.Szegyen ,hogy ilyen ember vezeti az erdelyi nepet.Szecsenyi szerint minden nepnek olyan kormanya ,vezetoje van amilyent megerdemel.Tovabbra is tamogassatok Markot mert szuksege van ra neki es a bandajanak.
Hozzászóló: ,

nem

válasz | bejelentés
a magyar kormány??? Sólyom nem kormányfő!

Hirdetés


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.