Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt [szerkesztés]

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

(FKgP szócikkből átirányítva)
 
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
 
Kép:Fkgp.gif
 
Elnök Nagy Sándor László
Frakcióvezető -
 
Alapítva 1908. január 12.[1]
újjáalapítva: 1956., illetve
1988. november 18.
Székház 1092. Budapest, Kinizsi u. 22.
 
Ideológia népi radikalizmus
szolidaritás
polgárjogi küzdelem
családközpontúság
Politikai elhelyezkedés közép
Parlamenti jelenlét 1920-1948, 1990-2002
Nemzetközi szövetség(ek) -
EP-frakció -
Hivatalos színe(i) piros, fehér, zöld, sárga
 
Weboldal http://kisgazda.info
 
Lásd még Magyarország politikai élete

A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (ismertebb nevén Független Kisgazdapárt, rövdítve FKgP) egy haladó szellemű, szolidáris, a gazdák, a mezőgazdasági alkalmazottak, és városi polgárok érdekeit képviselő párt. A magyar demokrácia, a titkos szavazás, és a köztársaság megalapításában elévülhetetlen érdemeket szerzett párt hosszú szünet után 2008 márciusában éledt fel újra. A jelszó: "Vissza a jövőbe!"

Tartalomjegyzék

[elrejtés]

Története [szerkesztés]

A kezdetek [szerkesztés]

Nagyatádi Szabó István, a Kisgazdapárt alapjait lerakó későbbi földművelésügyi miniszter
Nagyatádi Szabó István, a Kisgazdapárt alapjait lerakó későbbi földművelésügyi miniszter

A Független Kisgazdapárt alapjait Nagyatádi Szabó István tette le, aki 1908-ban alapította meg a Somogy megyei Kisgazdák Egyesületét, illetve a Magyarországi Kisbirtokosok Szövetségét majd később, 1909-ben pedig az Országos Függetlenségi és 48-as Gazdapártot. 1918-ban ez utóbbinak elnökévé választották. A Tanácsköztársaság bukása után, az 1920. január 25-26-ára kitűzött nemzetgyűlési választásokon 51,4%-kal abszolút többséget szerzett a párt a Nemzetgyűlésben.

Az Egységes Pártban [szerkesztés]

1922-ben Bethlen István későbbi miniszterelnök és hívei, -a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP)- és a Gazdapárt tagjai egyesítették a két pártot így új párt jött létre: a Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt néven, amelynek ismertebb neve Egységes Párt. Ez lett Magyarország legerősebb pártja és elnöke névlegesen Nagyatádi volt de őt később lemondatták és nemsokára a Gazdapárt elvesztette saját arculatát és teljesen beleolvadt az Egységes pártba.

Új párt: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt [szerkesztés]

A Bethlen politikáját már kevésbé illetve nem támogató kisgazdák egy új pártot kívántak létrehozni. 1930. október 12-én, Békésen megalakult a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, melynek elnökévé Szijj Bálintot, alelnökévé Tildy Zoltánt , országos főtitkárrá pedig Nagy Ferencet választották. Ez év decemberében egyesültek az Agrárpárttal és így jött létre a Független Kisgazda Földműves és Polgári Agrárpárt, melynek elnökévé Gaál Gasztont, az Agrárpárt elnökét választották. 1931-ben Horthy kormányzó feloszlatta az országgyűlést és választást tűzött ki, amelyen a párt 10 mandátumot szerzett. Gaál Gaszton halála után Eckhardt Tibor lett az elnök. A II. világháború közeledtével Horthy és Teleki Pál miniszterelnök nyomására az USA-ba utazott, hogy kapcsolatokat építsen, de nem tért vissza. A másik kisgazda vezetőt, Bajcsy-Zsilinszky Endrét a nyilasok 1944. november 23-én illegális ellenállás-szervezés gyanújával letartózattak, és december 24-én kivégeztek. A párt megbízott, majd ügyvezető elnöke Eckhardt távozása után Tildy Zoltán lett. Miután a németek 1944. március 19-én megszálták az országot a belügyminiszter március-28.-án feloszlatta a pártot.

A szovjetizálódó Magyarországon [szerkesztés]

Az 1945-ös választásokat a Független Kisgazdapárt nyerte méghozzá elsöprő többséggel a szavazatok 57,03%-ának megszerzésével. A hatalmas győzelem ellenére önálló kormányuk nem lehetett: koalícióra kellett lépniük a Vorosilov marsall vezette Szövetséges Ellenőrző Bizottság, azaz a hazánkban tartózkodó szovjet csapatok bizalmát élvező és Rákosi Mátyás vezette Magyar Kommunista Párttal, valamint a Szociáldemokrata Párttal és Nemzeti Parasztpárttal. A miniszterelnök Tildy lett, de a stratégiai fontosságú tárcákat, így a belügyi- és a pénzügyi tárcát moszkvai nyomásra a kommunisták kapták meg. 1946. február 1-jén kikiáltották a II. Magyar Köztársaságot, amelynek első elnöke Tildy Zoltán lett. A miniszterelnöki posztot a szintén kisgazda Nagy Ferenc kapta meg, aki új kormányt alakított. Az MKP nyomására a Kisgazdapártnak 1946. március 12-én ki kellett zárnia 20 nemzetgyűlési képviselőjét a pártból, akik Sulyok Dezső vezetésével, Magyar Szabadság Párt néven új pártot alapítottak. 1947 február 25-én államellenes összeesküvés vádjával letartóztatták és mentelmi jogának felfüggesztése valamint bírósági ítélet nélkül a szovjet gulagra hurcolták Kovács Bélát, az FKgP főtitkárát. Ezt követően márciusban Pfeiffer Zoltán és 50 képviselőtársa kényszerült kilépni az FKgP-ből, majd egy csoportjuk megalapította a Magyar Függetlenségi Pártot. Május 30-án a Svájcban tartózkodó Nagy Ferencet Rákosi Mátyás fenyegetéssel lemondatta. Utána jóval önállótlanabb, és a kommunistákkal való megegyezésre jobban hajló kisgazda politikus: Dinnyés Lajos lett a miniszterelnök. Tildy próbálta megtalálni a közös nevezőt pártja és a kommunisták között, de nem sikerült. Júniusban Varga Béla, a nemzetgyűlés kisgazdapárti elnöke is nyugatra távozott. 1947. augusztus 31-ére előrehozott választásokat írattak ki, amelyen a Baloldali Blokk az ún. „kékcédulákkal”, illetve a választásokat követően a Választási Bíróságra gyakorolt nyomásgyakorlással a '45-ösnél jobb eredményeket ért el.

Nagy Ferenc, kisgazda miniszterelnök
Nagy Ferenc, kisgazda miniszterelnök
Tildy Zoltán, kisgazda miniszterelnök, majd köztársasági elnök
Tildy Zoltán, kisgazda miniszterelnök, majd köztársasági elnök

Tildyt 1948 júniusában lemondatták, és innen felgyorsult az FKgP teljes hatástalanítása az ún. „szalámi taktikával”, amelynek az lett volna a lényege, hogy a pártot nem egyszerre verik szét, hanem fokozatosan a befolyásosabb politikusok eltávolításával, vagy fenyegetésekkel, zsarolásokkal elérve azt, hogy magukhoz állíttatták őket. Az 1947-es választásokon a párt csak 68 mandátumot szerzett. Júniustól már Dobi István volt a Független Kisgazdapárt elnöke, akiről tudta mindenki hogy erősen kommunistabarát. 1948. április 16-tól december 10-ig földművelésügyi miniszter 1948. december 10-től 1949. szeptember 5-ig miniszterelnök volt. Az 1949-es választásokon a legtöbb párt a Magyar Függetlenségi Népfrontban (továbbiakban MFN) indult. Kevés sikerrel, mert a már MKP és az SZDP egyesüléséből létrejött MDP 285 mandátumot szerzett a többiek 117-et. A MFN-ben névlegesen a kisgazdákat Dobi képviselte, de a Rákosi-rendszer alatt az FKgP nem működhetett.

Az '56-os FKgP [szerkesztés]

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésekor indult meg az FKgP újraszervezése. Neves kisgazda politikusok, Tildy Zoltán és Kovács Béla helyet kaptak a második Nagy Imre-kormányban. A rövidéletű harmadik Nagy Imre-kormányba bekerült a szintén kisgazda B. Szabó István is. Az 1956-os októberi forradalom megint felcsillantotta egy független és semleges Magyarország reményét, amely a Kisgazdapártnak is legfőbb célja volt, de aztán ismét sárba tiporták országunkat.

A Kádár-rendszerbeli és a rendszerváltó Kisgazdapárt [szerkesztés]

A Kádár-korszakban több kisgazda vezető is találkozott a Hazafias Népfront székházában, az V. kerületi Belgrád-rakpart 24-ben. Amikor már érezhető volt a rendszerváltás szelének közeledte Magyarországon is, a székházban találkozó kisgazdák Pártay Tivadarral együtt kezdték meg az újjászervezést 1988-ban.

1988. november 18-án a Pilvax kávéházban újjáalakult a Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt, amelynek Pártay Tivadar lett az elnöke. 1989. március 19-én a Jurta Színházban megválasztottak egy 25 fős intézőbizottságot és az országos nagyválasztmányt is létrehozták. Június elején ismét egy választmányi ülést tartottak ezúttal Érden. Itt lemondott Pártay Tivadar. Helyébe az addig a 25 tagú intézőbizottság elnöke, Vörös Vince lépett.

A rendszerváltás után [szerkesztés]

Torgyán József, a párt egykori elnöke és 1998-tól 2001-ig földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Torgyán József, a párt egykori elnöke és 1998-tól 2001-ig földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1990 és 1994 között [szerkesztés]

Az 1990-es választásokon az FKgP 44 képviselővel jutott be az Országgyűlésbe és a választásokat megnyerő MDF-fel, valamint a KDNP-vel koalíciós kormányt alakított. Az FKgP kapta a földművelésügyi és a honvédelmi tárcát. Az országgyűlési frakció vezetője Torgyán József lett. Később megválasztották Nagy Ferenc Józsefet elnökké és Torgyánt társelnökké, majd később az elnök is Torgyán lett. 1991. november 15-én kettészakadt az FKgP parlamenti frakciója: a frakció nagyobbik fele (a 33-ak), Pásztor Gyula vezetésével, továbbra is a koalíciót támogatta, míg a kisebbik része (a 12-ek), Torgyán József pártelnök vezetésével, különvált. Torgyán 1992. február 21-én bejelentette, hogy a párt kilép a frakcióból, arra hivatkozva, hogy Antall József nem teljesíti a rendszerváltáshoz szükséges intézkedéseket. Február 24-én az addigi 12-ek két tagja átült a 33-akhoz (a sajtóban ezek után 35-ök illetve 10-ek néven emlegették a frakció két részét), és a Torgyán vezette csoport ellenzékbe vonult.

1994 és 1998 között [szerkesztés]

1994-ben a párt csak 26 képviselőt delegálhatott a Parlamentbe, és ellenzékbe szorult. Torgyán energikus fellépése a kárpótlási jeggyel és a földekre kitett licittel szemben igencsak megosztotta a pártot. A párt háromnegyede elfogadhatónak tartotta ezeket a jogszabályokat, de a párt befolyásosabb politikusai a kisebbséget vezető Torgyánnál maradtak. Azonban az FKgP már nem rendelkezett a frakcióalakításhoz szükséges 10 mandátummal, de ez nem jelentett problémát hiszen csatlakoztak a Szabadságpártból is, és csatlakozott még G. Nagyné Maczó Ágnes is, aki az MDF-ből lépett ki, és akit a párt alelnökévé választottak. A Torgyán felesége által vezetett Magyar Jövő Pártja sem indult az 1994-es választásokon, hanem az FKgP-t támogatta.

1998 és 2002 között [szerkesztés]

1998-ban került be a párt utoljára a Parlamentbe -napjainkig-, 48 képviselővel és ismét kormányra került az MDF-fel és a választásokat nyerő Fidesszel. A kisgazdák 4 tárcát kaptak. 1998-ban az FKgP 82 jelöltjének a visszalépése döntő tény volt a Fidesz választási győzelmében. Torgyán József földművelési és vidékfejlesztési miniszter lett, s a párt megkapta a honvédelmi-, a környezetvédelmi tárcát és egy tárca nélküli miniszteri bársonyszéket. A koalíciós szerződés értelmében a köztársasági elnök személyére az FKgP tesz majd javaslatot. 2000-ben a párt Mádl Ferencet jelölte ki a tisztség betöltésére. A kisgazda miniszterek munkáját látványos botrányok kísérték (családtagok kinevezése, utazások, Torgyán József FTC-elnöksége, agrártámogatási pénzek felhasználása, pazarlás), melyek megingatták mind a párt tekintélyét, mind Torgyán pozícióját, akit a kisgazda nagygyűlés 2000 májusában még hűségnyilatkozatokkal kértek fel köztársasági elnöknek (amit Torgyán elutasított), egyben az FKgP alapszabályát úgy változtatták meg, hogy Torgyán szinte elmozdíthatatlan legyen az elnöki székből. A 2000 őszén induló, Torgyán József elnevezésével: "lejáratási kampány" (Székely-ügy, Torgyán-villa), majd a december végi gödi gyűlés határozatai (párt vidéki szárnyának erősítése) után 2001 elején az FKgP frakció egy része szembefordult Torgyánnal. Lányi Zsolt és Pokol Béla is lemondott a frakcióelnök-helyettesi tistségéről, majd megalakult a frakción belüli polgári platform (Bánk Attila, Pokol Béla, Turi-Kovács Béla, Boros Imre, Horváth Béla, Várhelyi András). Maga Torgyán József is lemondani kényszerült miniszteri pozíciójából, ahova utódjául nem sikerült elfogadtatnia jelöltjét, Gyimóthy Gézát. Ezt követően kizárások és tagfelfüggesztések követték egymást, Torgyánnak a frakcióelnökséget sem sikerült visszaszereznie, jelöltje Szentgyörgyvölgyi Péter pedig nemsokára szintén a "lázadókhoz" csatlakozott. A tragikomédia csúcsa az ugyanazon a napon, két helyszínen megtartott májusi nagygyűlés volt. Cegléden - botrányos körülmények között megtartott gyűlésen - Torgyán Józsefet ismét megerősítették elnöki pozíciójában és rehabilitálták a korábban kizárt G. Nagyné Maczó Ágnest is. Az ellentábor Budapesten Lányi Zsoltot választotta meg párelnöknek, ám bejegyzését a Fővárosi Bíróság elutasította. 2001 nyarán több kisgazda szervezet alakult az FKgP ellen, eleinte egyesületi formában: Reform Polgári Egyesület (Lányi Zsolt), Független Kisgazdák Demokratikus Szövetsége (Szabó János, Turi-Kovács Béla). Augusztusban a kiváró Lányit megelőzve a volt budapesti elnök, Liebmann Katalin létrehozta a Reform Kisgazdapártot, mely az ősz folyamán a Cseh Sándor vezette, 1999-ig a MIÉP-pel kapcsolatban álló Kisgazda Szövetséghez közeledett, a választásokon azonban külön indultak. Lányi Zsolt a visszavonulás mellett határozott. Az Orbán Viktort támogató 14 kisgazda, élükön Túri-Kovács Bélával - az MKDSZ mintájára - megalakította a Kisgazda Polgári Egyesületet, így a Fidesz színeiben indulhattak a választáson. Az utolsó botrány 2002 februárjában tört ki, ugyanis a párt - bár visszavásárlási joggal – eladta Belgrád rakparti székházát Szeremlei Huba vállalkozónak. Az országos listán Torgyán József elnök, Gyimóthy Géza főtitkár, G. Nagyné Maczó Ágnes alelnök, Gidai Erzsébet közgazdászprofesszor (2002-ig MIÉP képviselő) és Béres Béla alelnök állt az első öt helyen. A budapesti lista élén Korényi Attiláné budapesti elnök, országos főtitkárhelyettes állt. Az FKgP 2002-ben már nem jutott be a Parlamentbe, 0,75%(I. forduló) illetve 0,02%-kal(II. forduló) kiesett onnan.

2002-től 2006-ig [szerkesztés]

2002. május 3-án a párt Országos Nagyválasztmánya leváltotta az addigi vezetést, és Réti Miklóst választotta meg elnöknek. Az új elnökség ideiglenesen, egy évre kapott mandátumot, és azt a feladatot kapta a küldöttektől, hogy végezze el a párt alapszervezeteinek és megyei szervezeteinek tisztújítását. Az FKgP-t a Fővárosi Bíróság tartja nyilván. Réti Miklós, mint új elnök, kezdeményezte ezen a Bíróságon, hogy töröljék a párt főügyészét, Torgyán Józsefet és helyére jegyezzék be őt. A Fővárosi Bíróság ezt először elutasította, de a fellebbezés után a Fővárosi Ítélőtábla elrendelte azt 2002 októberétől. Eddigre a Torgyán vezette elnökség elköltötte a párt összes pénzét (százmilliós nagyságrendben), és több mint 200 millió forint adósságot hagyott az új vezetésre. A pártnak egy pár kisebb értékű ingatlanán kívül a Budapest V. kerületében található országos székháza képviselt jelentős vagyont kb. 1 milliárd forint értékben. A székházra a Torgyán-féle vezetés kötött adásvételi szerződést Szeremlei Huba vállalkozóval, azzal a feltétellel: ha az FKgP visszafizeti adósságát, az adásvétel tárgytalan. 2003. január végére a megyékben megtörténtek a tisztújítások, illetve ahol még nem, ott februárra lezajlottak a még megmaradt teendők, tehát az új elnökség elvégezte feladatát, ezért 2003. január 31-én az országos vezetőség döntése alapján Réti Miklós elnök 2003. március 1-re újra összehívta a párt országos tisztújító nagyválasztmányát. Fontos tény, hogy a párt alapszabálya kimondja, hogy csak az országgyűlési választásokat követő 30 napon belül lehet országos tisztújító Nagyválasztmányt tartani; a 2003. május 3-ai országos Nagygyűlés, egy kivételt képezett az alapszabályba, vagyis 2003 májusáig az újjáválasztott megyei küldöttek válasszák meg a párt végleges elnökségét. Világossá vált, hogy a párt adósságait csak az országos székház eladásával, illetve egy új és kisebb székházra cserélésével lehet rendezni. A székház eladásának mikéntjén Réti Miklós elnök, Hegedűs Péter főtitkár, és Deák József ügyvezető alelnök nézeteltérésbe keveredett. Emiatt Deák 2003. februárjában ismét országos tisztújító nagyválasztmányra hívta össze saját híveit.

2003. március 1-jén az országos nagyválasztmány ismét országos elnöknek választotta Réti Miklóst, Zsikla Győzőt pedig újonnan országos főtitkárnak. Néhány hónap alatt sikerült a pártot anyagilag stabilizálniuk, mert egy debreceni ingatlan eladásából, illetve az országos székház egy részének bérbeadásából bevételhez jutottak. Az országos székház adásvétele és az azt terhelő adósság ügyében pert indított az új vezetőség. Az FKgP több országos rendezvényt is szervezett és finanszírozott, újra kezdett szerepelni a hírekben, a közvélemény kutatások már-már mérhető támogatottságot jeleztek a pártnak; tehát az FKgP ismét fejlődés útjára lépett.

2003. július 9-én a Fővárosi Ítélőtábla a 1.Kny.52.224/2003/3. számú végzésében úgy döntött, hogy a 2003. február 16-án saját támogatói által megválasztott Deák József az elnök. Zsikla Győző indított egy polgári peres eljárást. A Fővárosi Bíróság a 8. P. 22.537/2003/19. számú ítéletével, majd fellebbezés után a Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.21.244/2004/20. számú, 2005. január 18-ai jogerős ítéletével kihirdette, hogy Deák József törvénytelenül lett az FKgP elnöke. De ekkor már Kovács István József volt a párt országos elnökének bejegyezve. Az új elnök Szolnokra elhívta az ismerőseit – hasonlóan Deák Józsefhez –, akik megerősítették őt az elnöki pozícióban. A Bíróság ezúttal sem vizsgálta az gyűlés törvényességét, sőt, azt sem, amit kötelessége lett volna vizsgálni, mégpedig hogy a párt alapszabálya szerint jogszerű-e a beadvány, hiszen ekkor már a párt alapszabálya szerint nem lehetett volna tisztújító nagyválasztmányt tartani, hiszen már véget ért az egy éves kivétel, ezért újra az lett a szabályos, hogy csak az országgyűlési választásokat követő harminc napon belüli időszakban lehet tisztújíó gyűlést tartani. E helyzetben is volt, aki megindított egy polgári peres eljárást, amely ki is mondta a törvénytelenséget, de ismét eltelt egy év. 2005. október 5-ei végzésével a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy Hegedűs Péter a párt új elnöke. Ez a végzés a legfurcsább az eddigi végzések közül. Hegedűs, mint leváltott országos főtitkár egy – a párt alapszabálya által ismeretlen testületet – úgynevezett „kisgazda tanácsot” alakított. Ez a testület összehívta a párt nagygyűlését, amely úgy módosította az alapszabályt, hogy össze lehessen hívni a tisztújító nagyválasztmányt az országgyűlési választások után eltelt 30 napos időszakon túl is. A Fővárosi Bíróság elfogadta az alapszabály-módosítást, és az új pártelnök megválasztását, viszont a Fővárosi Ítélőtábla elutasította mindkettőt. Az Ítélőtábla végzése ezúttal kimondta, hogy Hegedűs nem volt jogosult alapszabály módosításra, hiszen ekkor már semmilyen szerepe nem volt a pártban. Ha pedig a régi alapszabály az lett érvényes, akkor az országgyűlési választások előtt nem lehet meg a tisztújítás, vagyis új elnök sem. Erre jött a Legfelsőbb Bíróság említett Kfv.IV. 37.234/2005/7. számú végzése, amely azt határozta, hogy az alapszabály módosítás nem érvényes, de az új elnök, Hegedűs Péter igen. A párt adóssága a "törvénytelen" elnökök vezetése alatt, már megközelítette a 400 Millió forintot. Az alapszabály által megadott időben, azaz az országgyűlési választásokat követő harminc napon belül tartott nagyválasztmány Zsiklát választotta a párt új elnökének. A Fővárosi Bíróság küldött egy végzést, hogy addig nem bírálja el Zsikla beadványát, amíg a Szentirmai kontra Hegedűs ügy jogerősen véget nem ér. Azóta már a párt elnöke Hegedűs Péter lett.

2006-os választásokon [szerkesztés]

A 2006-os országgyűlési választásokon számos kisgazda a MIÉP-Jobbik-Kisgazdák pártszövetségben indult és néhány körzetben a szavazatok száma majdnem meghaladta a szövetség által listán elért 2%-ának a kétszeresét. A Paralamentbe ugyan nem jutottak be de az Országgyűlésen kívüli pártok között a Harmadik út szövetség a legjobb eredményt érte el. Az FKgP "maradéka" önállóan indult és kb. ugyanakkora támogatottságot szerzett az első fordulóban mint 2002-es választások második fordulójában(0,02%).

Az országgyűlési választásokon elért eredményei [szerkesztés]

Választások Szavazatok száma Szavazatok aránya Mandátumok száma Mandátumok aránya Parlamenti szerepe
1939-es 569 054 30,83% 14 5,38% ellenzék
1945-ös 2 697 262 57,03% 245 59,90% kormánypárt
1947-es 766 000 15,34% 68 16,55% kormánypárt

A rendszerváltás után [szerkesztés]

Választások Szavazatok száma
(I. forduló)
Szavazatok aránya
(I. forduló)
Szavazatok száma
(II. forduló)
Szavazatok aránya
(II. forduló)
Mandátumok száma Mandátumok aránya Parlamenti szerepe
1990-es 576 256 11,74% 355 112 10,42% 44 11,40% kormánypárt
A párt 10 tagja 1991-től ellenzék
1994-es 425 482 7,82% 253 283 5,91% 26 6,74% ellenzék
1998-as 617 740 13,78% 52 714 1,09% 48 12,44% kormánypárt
2002-es 42 338 0,75% 692 0,02% nem jutott be
2006-os 119 007* 2,20%* 231* 0,01%* nem jutott be

*A MIÉP-Jobbik a Harmadik Út pártszövetség eredményei, amelyben az FKgP tagok nagy része indult

Az FKgP-ből kivált szervezetek (1922-2002) [szerkesztés]

Források [szerkesztés]

További irodalom [szerkesztés]

  • Benkő Péter:A Független Kisgazdapárt, 1988-2000. Villányi úti Konf.Közp. és Szabadegyetem Alapítvány, 2000 ISBN 9637580255
  • Csicsery-Rónay István – Cserenyey Géza: Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947, 1956-os Intézet Közalapítvány, 1998 ISBN 9630474794
  • N. Szabó József: A Független Kisgazdapárt művelődéspolitikája a politikai pluralizmus idején (1945-1946) Stúdium Kiadó, 1994 ISBN 9637988327

Külső hivatkozások [szerkesztés]

 

▲ becsuk m·v·sz  Magyarországi politikai pártok
Parlamenti pártok
(386 mandátum)
Magyar Szocialista Párt (190) • Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (141) • Kereszténydemokrata Néppárt (23) • Szabad Demokraták Szövetsége (20) • Magyar Demokrata Fórum (11) • Somogyért Egyesület* (1)
* Hivatalosan függetlenként
Parlamenten kívüli pártok** MIÉP – Jobbik a Harmadik Út (MIÉP és Jobbik) (2,20%) • Magyar Kommunista Munkáspárt (0,41%) • Centrum (0,32%) • Független Kisgazdapárt (0,02%) • egyéb (0,27%)
** A legutolsó választási eredmények alapján [1]
Az Európai Parlamentben
(24 mandátum)
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (12) • Magyar Szocialista Párt (9) • Szabad Demokraták Szövetsége (2) • Magyar Demokrata Fórum (1)
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Edexi94

(Egiho65, 2019.02.21 11:06)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-refusal-disulfiram-refusal-en-tunisie-prix http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-cheap-venla-q-75mg-online-i-want-to-buy-generic-venla-q http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ethambutol-400mg-comprar-en-farmacia-online-r-pido-dominicana-se http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/ofloxacine-200-mg-o-acheter-bon-prix-commande-ofloxacine-canada http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/hepil-sildenafil-citrate-25mg-comprar-sin-receta-barato-puerto http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/eriacta-comprar-fiable-usa http://www.prds66.fr/profiles/blogs/progeston-progesterone-200mg-donde-comprar-de-calidad-venta-de http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/buy-effexor-37-5mg-safely-effexor-once-to-buy http://www.prds66.fr/profiles/blogs/dutasteride-como-puedo-comprar-entrega-r-pida-andorra-avodart-sin http://www.facecool.com/profiles/blogs/trivora-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-0-25mg-sur-internet http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/disulfiramo-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida https://www.olliesmusic.com/blog/32840/desloratadine-5mg-oГ№-en-commander-acheter-clarinex-net/ http://www.prds66.fr/profiles/blogs/metotrexato-2-5-mg-como-puedo-comprar-de-forma-segura http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/nizoral-ketoconazole-pas-cher-en-ligne-rapide-vente-ketoconazole http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-afilta-60-mg-afilta-buying-mexico http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-generico-piroxicam-20mg-por-internet-puerto-rico http://vaal-online.co.za/blogs/post/32300 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/omexel-tamsulosin-0-2mg-como-posso-comprar-gen-rico-envio-rapido http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-bactrim-800-mg-online-brasil http://property.ning.com/profiles/blogs/meclozine-o-achat-site-fiable-vente-meclozine

Nomuk62

(Odite73, 2019.02.20 22:05)

http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fexofenadina-180-mg-r-pido-espa-a
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alclimax-200mg-sin-receta-con-visa
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sumatriptan-25-mg-con-garantia-per
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/buy-viagra-soft-how-to-buy-sildenafil-citrate-without-script
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/nimodipine-nimotop-30-mg-como-comprar-com-garantia-pela-net-rep
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-olmesartana-benicar-40mg-gen-rico-pre-o-pela-net-no
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/aerogra-sildenafil-citrate-bon-marche-et-sans-ordonnance-vente
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/losartan-comprar-en-farmacia-online-certificada
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-proventil-albuterol-gen-rico-envio-24h-no-brasil-pre-o-do
http://dmoney.ru/47423/propecia-finasteride-livraison-existe-generique-propecia
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-salmeterol-fluticasona-500-50-mg-sin-receta
http://showmeanswer.com/index.php?qa=47763&qa_1=donde-ordenar-sildalis-sildenafil-tadalafil-seguridad-m%C3%A9xico

Ezude93

(Kojib88, 2019.02.10 06:20)

http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-losartan-hydrochlorothiazide-12-5-mg http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1128/53029/farmacia-en-linea-donde-comprar http://soruanaliz.com/index.php/23796/d%C3%B3nde-comprar-amoxapina-sin-receta-pagar-mastercard-bolivia http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-efavirenz-500mg-r-pido http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/avis-site-achat-clemycine-250mg-prix-clemycine-boite-4 http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-levlen-ethinyl-estradiol-levonorgestrel-levlen-suisse http://wu-world.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-daclatasvir-60mg-sin-receta-al-mejor-precio http://movsam.ning.com/profiles/blogs/glucovance-comprar-pre-o-comprar-glucovance-gen-rico-barato http://showmeanswer.com/index.php?qa=41168&qa_1=comprar-pentasa-envio-24h http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-tornetis-130mg-cheap-order-tornetis-from-canada http://social.leembe.com/blogs/post/42853 http://www.prds66.fr/profiles/blogs/discount-duocover-75-mg-buy-online-can-i-purchase-clopidogrel http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/nivalina-galantamine-4mg-bon-prix-en-ligne-rapide-acheter-du http://ggwadvice.com//index.php?qa=57642&qa_1=terazosina-1mg-comprar-una-farmacia-online-sin-gastos-envio http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-carbamazepina-tegretol-gen-rico-de-confianza-on-line http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-citalopram-sin-receta-con-garantia-colombia http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/rabec-20-mg-comprar-melhor-pre-o-online-portugal http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/atorvastatine-40-mg-en-ligne-bon-marche-achat-sans-ordonnance http://social.leembe.com/blogs/post/44224 http://jaktlumaczyc.pl/81407/salvent-albuterol-2mg-comprar-en-internet-usa http://recampus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-terazosina-5-mg-entrega-r-pida http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/achat-de-atomoxetin-atomoxetine-en-ligne-bas-prix-forum http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-xalatan-latanoprost-sin-receta-en-l-nea http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-dutasterid-0-5-mg-safely-how-can-i-purchase-dutasteride http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/bicalutamide-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos-de-envio

Usahi60

(Otuxi90, 2019.02.08 19:31)

http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/lycoremin-comprar-de-confianza-espa-a-comprar-galantamine-en http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/simvastatina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida http://movsam.ning.com/profiles/blogs/amoksicilin-amoxicillin-250-mg-vrai-pas-cher-acheter-ou-acheter http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-avanafil-100mg-on-sale-how-buy-avanafil-nz http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/mometasone-baisse-prix-sur-le-net-peut-ton-acheter-elocon-sans http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/tadacip-tadalafil-como-comprar-sin-receta-r-pido-bolivia http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-amlodipine-10-mg-where-can-i-order-lotrel-fast http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/aristocort-triamcinolone-4-mg-como-comprar-de-confianza-estados http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/amoxicilline-500mg-sans-ordonnance-commander-sur-internet-site http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-clomipramina-25mg-sin-receta-online-pastillas http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/cheap-doxycycline-100-mg-buy-online-doxycycline-100-mg-price http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadalafilum-tadalafil-de-confianza http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-dailis-tadalafil-gen-rico-urgente-pela-net-pre-o http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-celebrex-celecoxib-acheter-celebrex-par http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/diltiazem-180-mg-como-posso-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=22871&qa_1=trandate-pre%26%23231-rem%26%23233-labetalol http://barbershoppers.org/blogs/post/47873

Piyus86

(Ubebi79, 2019.02.08 03:27)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/donde-para-ordenar-vaclo-sin-receta-fiable-us
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-levaquin-sin-receta-con-seguridad
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-theo-24-cr-theophylline
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21381&qa_1=securise-bristamox-amoxicillin-bristamox
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/discount-salbutamol-2-mg-order-online-how-to-order-ventolin-in
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/acide-valproique-500-mg-bon-marche-sans-ordonnance-quel-est
http://bioimagingcore.be/q2a/62783/fiable-acheter-vigramax-acheter-sildenafil-citrate-ordonnance
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-digoxina-0-25-mg-urgente
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/sinvastatina-como-posso-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/furosemida-100-mg-como-comprar-sin-receta-con-garantia-rep-blica
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-leukeran-chlorambucil-por-internet-ecuador
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-ketoconazol-sin-receta-buen-precio-honduras
http://www.cavers.club/blogs/post/10018
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-actos-15mg-en-farmacia-online-argentina
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-viridil-buen-precio-chile
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-filagra-gen-rico-na-internet-no-brasil
http://divinguniverse.com/blogs/post/100604

Koqen85

(Uzega77, 2019.02.07 14:47)

http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alurin-al-mejor-precio-estados
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-filten-3-125mg-buy-filten-online-com
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-mobic-7-5-mg-mobic-ordering-with-prescription
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cloxacilina-500mg-sin-receta-env-o-gratis
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-capecitabina-500mg-sin-receta-en-l-nea
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-zebeta-5-mg-bas-prix-paiement-mastercard-zebeta-en
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-actigall-ursodiol-150mg-com-frete-gr-tis
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-dulcolax-5mg-online-how-can-i-order-bisacodyl-free-shipping
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-puedo-comprar-sin-receta-y-pagar-con-visa-chile
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-varfarina-gen-rico-r-pido-pela-net-brasil
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-rapide-ezetrol-ezetimibe-10-mg-bas-prix-site-fiable-acheter
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/topiramate-25mg-pharmacie-acheter-vente-topamax
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/order-cheap-sildaflow-25mg-online-sildaflow-available-buy
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-mesar-olmesartan-sin
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-apicalis-de-calidad-rep-blica-de-panam-comprar
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-enalapril-20-mg-sin-receta-env-o-r-pido
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/onde-comprar-esomeprazol-con-garantia-estados-unidos
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-viagra-150mg-online-can-i-buy-sildenafil-citrate
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/mefenamic-acid-250-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-tolterodine-acheter-du-vrai-tolterodine-sur
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amlodipine-con-garantia
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-egomax-gen-rico-envio-rapido-brasil
http://www.cavers.club/blogs/post/12166
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-acheter-doxycycline-doxycycline-pharmacie-lafayette

Medial cartilaginous political straw alongside injecting debate.

(atelawenuji, 2019.02.07 00:51)

[url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

Socum74

(Bawax69, 2019.02.06 19:24)

http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lamisil-250mg-sin-receta-barato
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-oxcarbazepina-gen-rico-envio-urgente
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-leukeran-chlorambucil-2-mg-gen-rico-com-frete-gr-tis-no
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/low-price-danazol-100mg-buy-online-where-can-i-order-danazol-no
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/lamotrigina-25-mg-comprar-con-garantia-espa-a-lamotrigina
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/buy-ethinylestradiol-norgestrel-safely-buy-ethinylestradiol
http://ggwadvice.com//index.php?qa=55615&qa_1=calcium-acetate-comprar-sin-receta-buen-precio-m%C3%A9xico
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-aripiprazola-aripiprazole-20-mg-sem
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/fenofibrato-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=73640&qa_1=forzest-order-online-forzest-counter-without-prescription
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/amitriptylina-50mg-como-comprar-sin-receta-de-confianza-elavil
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-galantamina-8-mg-entrega-r
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/carbamazepina-400mg-como-posso-comprar-entrega-48-horas-internet
http://bricolocal.com/profiles/blogs/inderal-la-propranolol-80-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta
http://destinosexotico.com/blogs/post/65094
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-estrace-estradiol-de-confianza
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-intagra-100-mg-prix-sildenafil-citrate-100-mg

To person, administer advanced, need localized.

(odiipajikveon, 2019.02.06 10:45)

[url=http://doxycycline-cheapbuy.site/]doxycycline-cheapbuy.site.ankor[/url] <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

Adeqi34

(Sopaz89, 2019.02.06 04:40)

http://soruanaliz.com/index.php/23914/lisinopril-hydrochlorothiazide-lisinopril-hydrochlorothiazide http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/oxibutinina-oxybutynin-donde-comprar-en-internet-oxibutinina-5mg http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-tadalafil-60-mg-site-fiable-ou-acheter-vrai http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-o-gen-rico-do-valaciclovir-valtrex-entrega-r http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-plavix-com-desconto-qual-melhor-clopidogrel http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/albendazol-como-comprar-en-l-nea-nicaragua-albenza-gel-comprar http://dmoney.ru/41502/donde-a-la-orden-bimatoprost-3-mg-de-confianza-guatemala http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/75622#sthash.ySFJWAct.Zgk89vLD.dpbs http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-mometasona-5-mg-env-o-r-pido http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-orlistat-sin-receta-fiable-1 http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/lamivudine-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lamprene-clofazimine-sin-receta http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-norethindrone-acetate-5-1 http://socialchangesa.com/blogs/post/70257 http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-t-fil-20mg-safely-discount-t-fil-tablets http://dmoney.ru/41284/naproxeno-comprar-una-farmacia-online-aprobada-argentina http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/low-price-piroxicam-20-mg-buy-online-canada-piroxicam-cheap http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-fluconazol-200-mg-fiable-guatemala http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/indomethacina-75-mg-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-risperdal-1-mg-sin-receta-en-farmacia http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-silfeldrem-120mg-canada-price-on-silfeldrem http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20mg-comprar-gen-rico-com-desconto-pela-net http://dmoney.ru/40242/ciprofloxacin-comprar-segura-internet-ciprofloxacin-pre&#231 http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/order-galantamine-8mg-safely-buy-galantamine-order-online-no http://wu-world.com/profiles/blogs/falic-130-mg-comprar-al-mejor-precio-el-salvador http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/buy-montelukast-4mg-safely-can-i-buy-singulair-cheap http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-diplexil-125mg-online-how-can-i-buy-divalproex-in

Uxiko35

(Abuwa39, 2019.02.05 16:19)

http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-express-hydroxyuree-bon-marche-avec-mastercard-comparatif
http://ggwadvice.com//index.php?qa=55131&qa_1=commander-repaglinide-meilleur-site-repaglinide-algerie
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-estrace-estradiol-1-mg-al
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-tadlis-20mg-urgente-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-cipro-ciprofloxacin-500-mg-moins-cher-avis-acheter
http://social.leembe.com/blogs/post/43672
http://property.ning.com/profiles/blogs/furosemide-100mg-buy-online-furosemide-buy-frames
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/buy-sinaxar-500-mg-cheap-information-sinaxar-buy-online
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/order-twynsta-20mg-online-can-i-purchase-telmisartan-quick
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amlodipine-sin-receta-r
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=73341&qa_1=helicol-lansoprazole-nicaragua-helicol-lansoprazole-mexico
http://answers.codelair.com/29818/comprar-flomax-0-2-mg-gen%C3%A9rico-com-desconto-brasil

Kosip85

(Ikete33, 2019.02.05 05:43)

http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-pasport-40-mg-gen-rico-sem-receita-medica http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/discount-avapro-300-mg-order-online-buy-avapro-uk-price http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-espironolactona-100mg-sin http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/beloc-metoprolol-comprar-gen-rico-barato-via-internet-rep-blica http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-mometasona-al-mejor-precio-uruguay http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sumycin-tetracycline-250 http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-enthusia-sildenafil-citrate-com-garantia http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-aciclovir-sin-receta-de-confianza http://www.facecool.com/profiles/blogs/discount-perinorm-10-mg-buy-online-perinorm-10-mg-cost-costco http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/350406 https://www.olliesmusic.com/blog/21799/avanafil-100mg-oГ№-en-commander-super-avana-en-canada-vente/ http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-commander-erotid-tadalafil-40mg-tadalafil-en-ligne http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cetirizina-5-mg-onde-comprar-gen-rico-e-quanto-custa-brasil http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-degra-ahora-guatemala http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/amiodarona-100-mg-como-comprar-r-pido-online-rep-blica-federativa http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/quetiapina-300mg-puedo-comprar-por-internet-honduras http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/lamivudine-zidovudine-o-en-commander-bon-marche-acheter-combivir

Eqeki68

(Qugap93, 2019.02.04 18:12)

http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-desloratadina-5-mg-mas-barato http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/clonidine-0-1mg-order-no-rx-where-to-buy-cheap-clonidine-usa http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-naproxeno-urgente-chile http://flutes.ning.com/profiles/blogs/tada-60mg-como-puedo-comprar-sin-receta-env-o-libre-el-salvador http://wu-world.com/profiles/blogs/buy-fenofibrate-160mg-online-where-to-order-tricor-safely http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-acido-mefenamico-250mg http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-naprelan-naproxen-ahora http://hoidap.eu/?qa=4985/mesalazina-400mg-comprar-sin-receta-r%C3%A1pido-us http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/clozapine-comprar-al-mejor-precio-colombia-comprar-clozaril-brand http://flutes.ning.com/profiles/blogs/divalproex-250-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-puerto http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-amoxin-500mg-sin-receta-al-mejor http://dmoney.ru/48734/site-pour-achat-domperidone-10mg-motilium-europe-pharmacie http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/67385#sthash.0l5rX0Kb.QIRVoCbo.dpbs http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-adcirca-tadalafil-40-mg-de-confianza http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/ivermectina-3mg-como-comprar-mais-barato-pela-internet-brasil http://jaktlumaczyc.pl/79137/taxier-acheter-pharmacie-sildenafil-citrate-libre-belgique http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/buy-alesse-no-prescription-cheap-generic-alesse-online-uk http://korsika.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-intagra-100mg-sin-receta-en-internet https://sman1gomoker.sch.id/qtoa/index.php?qa=114253&qa_1=realizar-fenofibrate-confianza-estados-unidos-tricor-comprar http://www.libertyxchange.com/blogs/post/119454 http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/mirtazapine-30mg-o-achat-bon-prix-prix-remeron-30mg-boite-de-28 http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/plendil-onde-comprar-gen-rico-de-confianza-via-internet-brasil http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/mysoline-order-online-where-can-i-order-primidone-online

Igugo29

(Qulur03, 2019.02.04 07:18)

http://bioimagingcore.be/q2a/62158/comprar-sildenafil-dapoxetine-calidad-sildenafil-dapoxetine
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/serevent-comprar-gen-rico-envio-urgente-qual-o-pre-o-do
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-metformina-glyburide-500-5-mg-sin
http://foodtube.net/profiles/blogs/famotidine-pharmacie-commander-securise-acheter-famotidine-20-en
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/rizatriptan-5-mg-como-puedo-comprar-entrega-r-pida-estados-unidos
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/neogra-sildenafil-citrate-130mg-o-achat-pharmacie-neogra-en
http://jaktlumaczyc.pl/76069/se-puede-comprar-generico-td-pill-entrega-rapida-el-salvador
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/order-norethindrone-acetate-5mg-online-how-can-i-order-aygestin
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-bisacodil-gen-rico-com-desconto-brasil
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-loperamida-al-mejor-precio-estados-unidos
https://www.nettingchat.com/blogs/post/49923
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/mometasona-5mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-m-xico
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/o-commander-felodipine-2-5-mg-pharmacie-discount-plendil
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/zactos-comprar-gen-rico-mais-barato-internet
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-100mg-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis-rep
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/clozapina-25mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-puerto-rico
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=133455&qa_1=farmacia-online-comprar-mebendazol-comprar-mebendazol-online
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sumatriptan-sin-receta-al-mejor-precio
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/capecitabine-bas-prix-sans-ordonnance-site-de-vente-de-xeloda
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sildenafilo-duloxetina
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ramipril-10mg-buy-how-much-ramipril-10mg-cost

Avexe38

(Ugije44, 2019.02.03 22:42)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-erosfil-25-mg-con-visa-dominicana http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/silvasta-200-mg-donde-comprar-r-pido-puerto-rico http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/buy-golmal-10mg-where-can-you-buy-real-golmal-online http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avanafilo-50mg-con http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/8177 http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-enalapril-2-5mg-sin-receta-de http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-en-ligne-pas-cher-rapide-achat-salbutamol-en-ligne http://whazzup-u.com/profiles/blogs/grifulvin-250mg-comprar-sin-receta-barato-estados-unidos http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/cabergoline-0-5mg-pharmacie-commander-en-ligne-livraison-rapide http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/t-fil-tadalafil-generique-sur-internet-acheter-paiement http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ibuprofen-400mg-sin-receta-con http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/discount-mometasone-5mg-order-online-where-to-order-elocon-free http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-effexor-venlafaxine-sin-receta http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-express-desloratadine-bon-prix-desloratadine-5-prix-en http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-bimatoprosta-bimatoprost-3mg-gen-rico http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/low-price-provera-5mg-buy-online-can-you-buy-provera-america http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/vantin-o-en-acheter-pharmacie-achat-cefpodoxime-100-en-ligne

Uvijo34

(Mejul20, 2019.02.03 13:23)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-carbonato-de-litio-entrega-r-pida-on-line http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/valproic-acid-como-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-costa http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-sildenazinn-25mg-gen-rico-forma-segura https://seekspan.com/index.php?qa=137728&qa_1=aciphex-rabeprazole-sodium-comprar-receta-farmacia-online http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/citalopram-como-comprar-de-forma-segura-dominicana-comprar-celexa http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-zyban-bupropion-forma-segura-on-line-brasil http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/mytadalaf-40-mg-como-comprar-gen-rico-brasil http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amlodipina-sin-receta-env http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-metronidazol-gen-rico-r-pido-on-line http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-copegus-ribavirin-sin-receta-ahora http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/347676 http://lifestir.net/blogs/post/75733

Sofug72

(Zabiy71, 2019.02.03 03:58)

http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/order-elocon-5mg-cheap-elocon-legal-buy-canada
http://dmoney.ru/48295/seguro-comprar-gen%C3%A9rico-tadalafil-melhor-pre%C3%A7o-online-brasil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-abilitat-sin-receta-al-mejor-precio
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/metaxalonum-onde-comprar-urgente-brasil
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/mellaril-thioridazine-50-mg-en-ligne-baisse-prix-commander
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/2168
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-lisinopril-hydrochlorothiazide-5-12-5mg-online
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-nifedipino-sin-receta-con-garantia-dominicana
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/cheap-spironolactone-100mg-buy-online-can-i-order-aldactone
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/ethionamide-buy-low-ethionamide-price
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-pritorplus-ahora-m-xico
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-sildalis-100-20mg-pela-net-brasil
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepina-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-paroxetine-mastercard-no-brasil

Uxoha13

(Oxefi32, 2019.02.02 18:00)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/atorvastatin-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo-republica
http://foodtube.net/profiles/blogs/xeloda-como-posso-comprar-gen-rico-urgente-pela-net-brasil
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/lovex-sildenafil-citrate-130-mg-donde-puedo-comprar-en-l-nea
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/order-irovel-150mg-cheap-how-can-i-order-irbesartan-no
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-plan-b-levonorgestrel-ou-acheter-medicament
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/oneaid-20mg-order-online-oneaid-buy-uk-cheap
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21800&qa_1=comprar-paxil-receta-urgente-online
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mobic-15-mg-gen-rico-melhor-pre-o-no
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/augmentin-comprar-de-calidad
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-eromax-sildenafil-citrate-100mg-en-l-nea-el-salvador
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/primidona-mysoline-onde-comprar-entrega-r-pida
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=45662&qa_1=valaciclovir-comprar-farmacia-aprobada-comprar-valaciclovir
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/low-price-womegra-100-mg-order-online-how-to-buy-womegra-online
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/cloroquina-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis-usa
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-ovral-ethinyl-estradiol-norgestrel-0-3mg-achat
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-bimatoprost-3-mg-r-pido-paraguay
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/buy-dimenhydrinate-50-mg-on-sale-how-much-does-dimenhydrinate
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-panadol-500-mg-sin-receta-urgente-panam
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/buy-regonol-60mg-online-how-can-i-buy-pyridostigmine-bromide
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-glucophage-1000-mg-online-buy-glucophage-850-mg-a-day
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/warfarina-comprar-sin-receta-urgente-usa-comprar-coumadin
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/imipramina-25-mg-comprar-en-farmacia-online-fiable-rep-blica-del
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-caverta-100mg-entrega-r-pida-rep
http://answers.codelair.com/31156/tinidazol-comprar-calidad-estados-unidos-comprar-tinidazol
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/ivectin-ivermectin-3-mg-en-ligne-bon-marche-achat-sans-ordonnance
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-trimetoprima-800mg-ahora
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/metformina-como-comprar-pago-mastercard-comprar-glucophage-gen
http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=106847&qa_1=cheap-spironolactone-spironolactone-mail-order-from-canada
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-fluconazol-por-internet-usa-comprar-fluconazol

Imoqu86

(Zacem72, 2019.02.02 07:40)

https://xxsayitbeforeitstoolate.tumblr.com
https://hellkrat.tumblr.com
https://ciarasport.tumblr.com
https://flurpzz.tumblr.com
https://welearnin.tumblr.com
https://ajdias.tumblr.com
https://butchdork.tumblr.com
https://lavignez-flexing.tumblr.com
https://wicked-n-wiley.tumblr.com
https://lil-zone.tumblr.com
https://lulwaah-77.tumblr.com
https://ajkadon-a-nevetesem.tumblr.com

Tixim31

(Jenol93, 2019.02.01 10:33)

https://palavradepoder.tumblr.com
https://mar-27.tumblr.com
https://entorpecida1.tumblr.com
https://manberpigg.tumblr.com
https://stuckyjpeg.tumblr.com
https://rozzsylvian1334.tumblr.com
https://cali-f0rnication.tumblr.com
https://trendyboyy.tumblr.com
https://intrxsiverium.tumblr.com
https://unachispaesuficiente.tumblr.com
https://demonicsinners6.tumblr.com