Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


//A Kormányzati Tanácsadó JósdaUJ IDŐKHÖZ ÚJ FORMA KEL//

2008.08.01

 

Okkultizmus

Az Okkultizmus alapművei

A Kormányzati Tanácsadó Jósda
c
alakult 2006. július 5-én, az Emese bálon.
A Kormányzati Tanácsadó Jósda egyik legfontosabb célja, hogy a kormánynak, a tagjainak, a miniszterelnöknek használható információkkal szolgáljon a döntéseinek előkészítései során.
A javaslatai, észrevételei, tanácsai nem jövendölések, hanem jelzések.
Módszereiben, eszközeiben a megbízhatóság, az információtartalom, a gyorsaság, a széles látókör kap prioritást.
A Kormányzati Tanácsadó Jósda (KTJ) csapatába csak meghívásos alapon, ajánlással lehet bekerülni.

A KTJ a tanácsait, az információit kérésre illetve saját magától indítva is adja.

A KTJ X-party1 szisztémában működik: informális, együttműködő, kreatív és konstruktív témaorientált csoport,, melynek témagazdája a Lélekkutató Intézet (igazgatója Szilvásy Péter grafológus)

E-mail címe: ktj@x-party.hu

A KTJ tagjai többsége a szakmájában etikai esküt tett.

A KTJ gondoskodik a szakemberek kiképzéséről is.

 

 

 

.

.

E-mail címünk: ktj@x-party.hu

 

2008. július 20. - Orbán Viktor FIDESZ MPSZ elnökének tusnádfürdői beszédét akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy a szöveget egy császársági restaurátor klikk médiumaként mondta, félhipnózisban. Normálisan nem tett volna ennyi negatív mejegyzést a magyarságra.
Jóslat a július 15 - augusztus 5. időintervallumra
Ígéretünkhöz híven, a Kormányzati Tanácsadó Jósda szisztémáját, működési mófdztrit és a szakértői team összeállítását a jósda megalakításának 2. évfprdulójára, a 4. Emese bálra megoldottuk.
Feladat-2

A következő kreatív tréning 2008. július 14-én, 14 órakor.


A napéjegyenlőség csillagállása igen kedvező a Kormány számára. A Jupiter - Hold, a Nap - Vénusz és a Neptunusz - Felszálló Holdcsomópont együttállások részint szerencsét hozóak, részint a tudatos akaratot támogatják, szelídebb stílusban. 

2. Az ellenzéknek a Mars - Leszálló Holdcsomópont együttállás kedvez, az agresszívebb megnyilvánulásokra inkább lehet számítani. A Szaturnusz is kissé ezt támogatja. A kimenetel azonban a Kormánynak lesz kedvezőbb, mert jelentősen növekedik a támogatottsága és a népszerűsége (Felszálló Holdcsomópont a 11. házban van).  

3. Nagyon kritikus időpont augusztus 11-ére tehető. Ennek természete: egyszerűen a hatalomért folyó harc ekkor kulminálhat. Kimenetele: a Kormány megerősödik. (június 15-i leképzés) 

 4. Az ellenzéket támogató észak-magyarországi sámánok ereje és szándéka meggyöngül június 25-én, ennek következtében a Kormány produktivitása növekszik. 

5. Július 3-án a kormányfőre allokált rontások invalidálódnak, aminek következtében a hónap első felében tovább javul a személyi munka  valamint a társadalmi kommunikáció.

Mozgósítás

Kormány 3. éve

A Kormányzati Tanácsadó Jósda következő X-tréningjének időpontja: június 21.

A 2006. augusztus 20-án kitört orkán háttere

A Jósda tagjainak ajánljuk a legújabb fejlesztéseinket, valamint a komplex startcsomagot, melyben e legjobb eszközök, segédletek megtalálhatók!

L. Ron Hubbard kézíráselemzése

Május hónap első harmadára IV, XIX,VI - dinamikus erősödés.

  7/2008. sz. levél a Miniszterelnök úrnak 

  A 2006. augusztus 20-án tömegmanipulációs kísérlet következményeképp kitört orkánszerű vihar ügyében tovább folytatjuk a vizsgálatokat, a részleteket, személyeket is feltárjuk. Akinek van esetleg használható információja, kérem, küldje el a ktj@x-party.hu címre, vagy telefonáljon: 30-4935804. A segítséget előre is köszönjük!

  Tényleg VÁLASZTÁS?! MÁRCIUS 9. Egyes FIDESZ mögötti erők fekete mágiát alkalmaztak a Népszavazáson a siker érdekében?!

  Vélemények, jóslatok 2008-ban

  Általános tájékoztató

  A parapszichológia tárgykörébe tartozó jóslás (hogy jót láss)ősidők óta része az intelligens, világot megismerni szándékozó emberiség kultúrtörténetének. Az ókortól napjainkig szinte mindenki foglalkozik egy kicsit jóslással, önmagának vagy a hozzáfordulóknak segítve az útjukon haladásban. 

  A feslőbb vezetés minden időkben kikérte a jósok,a mágusok, a sámánok, a táltosok véleményét, ha fontos döntéseket kellett meghozni. Ez inkább érdem, jelzi, az alaposségot, a lelkiismeretességet, a jó vezetést.

  Napjainkaban tudományosan, műszeresen, laboratóriumokban is kutatják, vizsgálják a jóslás folyamatait, tevékenységét, megbízhatóságát, információ tartalmát. A japán császárnak klasszikusan mesterjósok egyengetik útját. Az amerikai elnöknek tisztánlátó, jós szakértők segítenek. A Szovjetúnióban mindig is nagy figyelmet fordítottak a parapszichológiára. Mi is tőlük, az Össz-Oroszországi Parapszichológiai Egyesületek Szövetségének alelnökétől, és kollegáitól tanultuk meg az alapokat. 

  A világhíres Silva-féle Agykontroll technikák ugyancsak fundamentumát jelenti a skolsztikus ismereteinknek. De említhetnénk még a Transzcendentális meditációt, a kineziológiát, a Tarot mester kártya misztériumát, az asztrológiát, a számmisztikát, a jelkép-szimbolikát is, melyek ugyancsak argumentumát képezik a jóslásnak. Nagyon komoly tudomány manapság a jóslás. Mi a grafológiával is kombináljuk, hiszen a kézírásunk az egyik legjobb jezője a tudatunknak, tudatalattinknak, a racionalitásunknak és az irracionalitásunknak, továbbá az emberiség egyik legnagyonbb alkotása a kollektív tudat quintessenciái közé tartozik. A jsólástól nem kell félni. A jóslás nem jövendölés, amely során olyasmit elmondanak, ami rossz, és a páciens nem tud ellene védekezni. Mi jósolunk, azért, hogy a hozzánk forduló, vagy, akinek jósolunk, jót lásson. Hiszen a jövőképünkben egy adott témával kapcsolatban vannak pozitív és negatív elemek is. Feltárjuk a negítv, visszahúzó, gátló komponenseket, segítünk felismerni a megoldásukat, elhárításukat, és felerősítjük a pozitív lehetőségeket, irányokat. Egy jós megtagadhatja a jóslást, ha a pácienssel szemben averziói vannak. De ha már jósol, elvállalja az illetőt, akkor kötelessége jó irányban megerősítenie a hozzáfordulót. Ez nálunk alapszabály. Tizenkilenc éves fejlesztés, tapasztalás, tanulás után hoztuk létre 2006 nyarán, az Emese bálon a Kormányzati Tanácsadó Jósdát. Ez egy X-party1 téma, azt jelenti, hogy kreatív, konstruktív, együttműködő és témaorientált, informális csoportot szervezünk, melynek témája a Kormányzat részére tanácsadó, segítő jósda megalkotása. A fejlesztés eredménye egy működőképes rendszerterv, amelyet adott esetben benyújtunk a Kormánynak. Öntevékeny kezdeményezés volt, jelenleg is az. 2008 közepére tervezzük a módszerek, szisztémák validálását, a KTJ komplettálását. Addig a tevékenységét nem terveztük publikusnak, de hasznos volt számunkra a 2007. május végén indított "próbatétel". Láthattuk, milyen lehet a Kormányzat belső világa, milyen harcokat kell megvívnia, milyen erők játszanak nyíltan vagy a háttérben. Kiderült, hogy az ellenzék mögött is sok sámán tanácsadó van, akik jó, vagy rossz tanácsaikkal, de hatnak az ellenzék vezetőire. Az is tudott, hogy nagyon sok politikus is fordul jóshoz. Többen ezért is nem vállalták a KTJ-ben való munkát, mert a vonaluk kontraindikálta volna. 

  A KTJ maga nagyon kevés anyagi ráfordítást igényel. A munkaidőn kívül az alaptechnikák, kellékek már régen megvoltak, ezek legdrágábbika sem haladja meg a 14 ezer forintot. Pont ezért soha eszünkbe sem jutott, hogy a tevékenységünkért pénzt kérjünk. Bár illik megfizetni a jóslást, de ez itt most nem volt aktuélis. 

  A másik fontos szempontunk, a KTJ létrehozásában, működtetésében vitathatatlanul a családi, a testvéri összekapcsolódás, összetartás volt és van. A miniszteri-testvéri szálak erkölcsileg is a támogatást, a jószándékú tanácsadást predesztinálják. Ennek a kikezdése, rombolása nagy destrukcióra, szélsőségesen fogalmazva, gonoszságra vallott. Hiszen a testvéreknek össze illik tartani, a társadalom alapja a család, a testváriség is - nekünk ez a határozott álláspontunk. 

  A Kormányzati Tanácsadó Jósda továbbfejlesztése nagyon aktuális. A szervezeti felépítés, a módszerek, a kiképzés, a kapcsolatok (Kormányzattal, szakértőkkel), a prezentáció, a kontrollfunkciók stb. mind részét képezik a jól megszervezett KTJ-nek. A kikisérletezés időt, munkát, olykor konfliktusok felvállalását igényli. Mi bírjuk. És folytatjuk, mert hisszük, hogy hasznosat és jót csinálunk. Kellenek még jószívű, korrekt tudású szakemberek, technikák. A 4. Emese bálra komplettáljuk a Kormányzati Tanácsadó Jósda rendszerét.   


  Egyéb hírek, információk

  - A Kormányzati Tanácsadó Jósda munkamegbeszélését 2008. 05.  03-án, 144 órára összehívom!

  - A 2008-as év első negyedévi jóslata

09/18/2007, 17:34        
2007. december 31., 12.33            Vihar 

 

.

.

E-mail címünk: ktj@x-party.hu

 

2008. július 20. - Orbán Viktor FIDESZ MPSZ elnökének tusnádfürdői beszédét akkor érthetjük meg igazán, ha tudjuk, hogy a szöveget egy császársági restaurátor klikk médiumaként mondta, félhipnózisban. Normálisan nem tett volna ennyi negatív mejegyzést a magyarságra.
Jóslat a július 15 - augusztus 5. időintervallumra
Ígéretünkhöz híven, a Kormányzati Tanácsadó Jósda szisztémáját, működési mófdztrit és a szakértői team összeállítását a jósda megalakításának 2. évfprdulójára, a 4. Emese bálra megoldottuk.
Feladat-2

A következő kreatív tréning 2008. július 14-én, 14 órakor.


A napéjegyenlőség csillagállása igen kedvező a Kormány számára. A Jupiter - Hold, a Nap - Vénusz és a Neptunusz - Felszálló Holdcsomópont együttállások részint szerencsét hozóak, részint a tudatos akaratot támogatják, szelídebb stílusban. 

2. Az ellenzéknek a Mars - Leszálló Holdcsomópont együttállás kedvez, az agresszívebb megnyilvánulásokra inkább lehet számítani. A Szaturnusz is kissé ezt támogatja. A kimenetel azonban a Kormánynak lesz kedvezőbb, mert jelentősen növekedik a támogatottsága és a népszerűsége (Felszálló Holdcsomópont a 11. házban van).  

3. Nagyon kritikus időpont augusztus 11-ére tehető. Ennek természete: egyszerűen a hatalomért folyó harc ekkor kulminálhat. Kimenetele: a Kormány megerősödik. (június 15-i leképzés) 

 4. Az ellenzéket támogató észak-magyarországi sámánok ereje és szándéka meggyöngül június 25-én, ennek következtében a Kormány produktivitása növekszik. 

5. Július 3-án a kormányfőre allokált rontások invalidálódnak, aminek következtében a hónap első felében tovább javul a személyi munka  valamint a társadalmi kommunikáció.

Mozgósítás

Kormány 3. éve

A Kormányzati Tanácsadó Jósda következő X-tréningjének időpontja: június 21.

A 2006. augusztus 20-án kitört orkán háttere

A Jósda tagjainak ajánljuk a legújabb fejlesztéseinket, valamint a komplex startcsomagot, melyben e legjobb eszközök, segédletek megtalálhatók!

L. Ron Hubbard kézíráselemzése

Május hónap első harmadára IV, XIX,VI - dinamikus erősödés.

  7/2008. sz. levél a Miniszterelnök úrnak 

  A 2006. augusztus 20-án tömegmanipulációs kísérlet következményeképp kitört orkánszerű vihar ügyében tovább folytatjuk a vizsgálatokat, a részleteket, személyeket is feltárjuk. Akinek van esetleg használható információja, kérem, küldje el a ktj@x-party.hu címre, vagy telefonáljon: 30-4935804. A segítséget előre is köszönjük!

  Tényleg VÁLASZTÁS?! MÁRCIUS 9. Egyes FIDESZ mögötti erők fekete mágiát alkalmaztak a Népszavazáson a siker érdekében?!

  Vélemények, jóslatok 2008-ban

  Általános tájékoztató

  A parapszichológia tárgykörébe tartozó jóslás (hogy jót láss)ősidők óta része az intelligens, világot megismerni szándékozó emberiség kultúrtörténetének. Az ókortól napjainkig szinte mindenki foglalkozik egy kicsit jóslással, önmagának vagy a hozzáfordulóknak segítve az útjukon haladásban. 

  A feslőbb vezetés minden időkben kikérte a jósok,a mágusok, a sámánok, a táltosok véleményét, ha fontos döntéseket kellett meghozni. Ez inkább érdem, jelzi, az alaposségot, a lelkiismeretességet, a jó vezetést.

  Napjainkaban tudományosan, műszeresen, laboratóriumokban is kutatják, vizsgálják a jóslás folyamatait, tevékenységét, megbízhatóságát, információ tartalmát. A japán császárnak klasszikusan mesterjósok egyengetik útját. Az amerikai elnöknek tisztánlátó, jós szakértők segítenek. A Szovjetúnióban mindig is nagy figyelmet fordítottak a parapszichológiára. Mi is tőlük, az Össz-Oroszországi Parapszichológiai Egyesületek Szövetségének alelnökétől, és kollegáitól tanultuk meg az alapokat. 

  A világhíres Silva-féle Agykontroll technikák ugyancsak fundamentumát jelenti a skolsztikus ismereteinknek. De említhetnénk még a Transzcendentális meditációt, a kineziológiát, a Tarot mester kártya misztériumát, az asztrológiát, a számmisztikát, a jelkép-szimbolikát is, melyek ugyancsak argumentumát képezik a jóslásnak. Nagyon komoly tudomány manapság a jóslás. Mi a grafológiával is kombináljuk, hiszen a kézírásunk az egyik legjobb jezője a tudatunknak, tudatalattinknak, a racionalitásunknak és az irracionalitásunknak, továbbá az emberiség egyik legnagyonbb alkotása a kollektív tudat quintessenciái közé tartozik. A jsólástól nem kell félni. A jóslás nem jövendölés, amely során olyasmit elmondanak, ami rossz, és a páciens nem tud ellene védekezni. Mi jósolunk, azért, hogy a hozzánk forduló, vagy, akinek jósolunk, jót lásson. Hiszen a jövőképünkben egy adott témával kapcsolatban vannak pozitív és negatív elemek is. Feltárjuk a negítv, visszahúzó, gátló komponenseket, segítünk felismerni a megoldásukat, elhárításukat, és felerősítjük a pozitív lehetőségeket, irányokat. Egy jós megtagadhatja a jóslást, ha a pácienssel szemben averziói vannak. De ha már jósol, elvállalja az illetőt, akkor kötelessége jó irányban megerősítenie a hozzáfordulót. Ez nálunk alapszabály. Tizenkilenc éves fejlesztés, tapasztalás, tanulás után hoztuk létre 2006 nyarán, az Emese bálon a Kormányzati Tanácsadó Jósdát. Ez egy X-party1 téma, azt jelenti, hogy kreatív, konstruktív, együttműködő és témaorientált, informális csoportot szervezünk, melynek témája a Kormányzat részére tanácsadó, segítő jósda megalkotása. A fejlesztés eredménye egy működőképes rendszerterv, amelyet adott esetben benyújtunk a Kormánynak. Öntevékeny kezdeményezés volt, jelenleg is az. 2008 közepére tervezzük a módszerek, szisztémák validálását, a KTJ komplettálását. Addig a tevékenységét nem terveztük publikusnak, de hasznos volt számunkra a 2007. május végén indított "próbatétel". Láthattuk, milyen lehet a Kormányzat belső világa, milyen harcokat kell megvívnia, milyen erők játszanak nyíltan vagy a háttérben. Kiderült, hogy az ellenzék mögött is sok sámán tanácsadó van, akik jó, vagy rossz tanácsaikkal, de hatnak az ellenzék vezetőire. Az is tudott, hogy nagyon sok politikus is fordul jóshoz. Többen ezért is nem vállalták a KTJ-ben való munkát, mert a vonaluk kontraindikálta volna. 

  A KTJ maga nagyon kevés anyagi ráfordítást igényel. A munkaidőn kívül az alaptechnikák, kellékek már régen megvoltak, ezek legdrágábbika sem haladja meg a 14 ezer forintot. Pont ezért soha eszünkbe sem jutott, hogy a tevékenységünkért pénzt kérjünk. Bár illik megfizetni a jóslást, de ez itt most nem volt aktuélis. 

  A másik fontos szempontunk, a KTJ létrehozásában, működtetésében vitathatatlanul a családi, a testvéri összekapcsolódás, összetartás volt és van. A miniszteri-testvéri szálak erkölcsileg is a támogatást, a jószándékú tanácsadást predesztinálják. Ennek a kikezdése, rombolása nagy destrukcióra, szélsőségesen fogalmazva, gonoszságra vallott. Hiszen a testvéreknek össze illik tartani, a társadalom alapja a család, a testváriség is - nekünk ez a határozott álláspontunk. 

  A Kormányzati Tanácsadó Jósda továbbfejlesztése nagyon aktuális. A szervezeti felépítés, a módszerek, a kiképzés, a kapcsolatok (Kormányzattal, szakértőkkel), a prezentáció, a kontrollfunkciók stb. mind részét képezik a jól megszervezett KTJ-nek. A kikisérletezés időt, munkát, olykor konfliktusok felvállalását igényli. Mi bírjuk. És folytatjuk, mert hisszük, hogy hasznosat és jót csinálunk. Kellenek még jószívű, korrekt tudású szakemberek, technikák. A 4. Emese bálra komplettáljuk a Kormányzati Tanácsadó Jósda rendszerét.   


  Egyéb hírek, információk

  - A Kormányzati Tanácsadó Jósda munkamegbeszélését 2008. 05.  03-án, 144 órára összehívom!

  - A 2008-as év első negyedévi jóslata

09/18/2007, 17:34        
2007. december 31., 12.33            Vihar 

 

Évente egyszer csúcsfórumán a Kormányzati Tanácsadó Jósda Konferenciáján szakmai és felhasználói táborával egyezteti a működésének fontosabb aspektusait.

 Ha van célod: eléred azt. Ha nincs: azt is eléred. 
Van értelme életednek! Legyenek céljaid – mert vannak céljaid.

A túlvilágra az élményeidet viheted. Legyenek jók! 

Utasítások Omega 72 Akciócsoportnak

Háttérinformációk

 

Legutolsó frissítés: 2006. 09. 08.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

скачать fifa 15 управление

(garneuNild, 2018.03.23 01:48)

Браво, ваша мысль пригодится

---
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся. fifa 15 скачать exe, fifa 15 на ps2 скачать торрент и [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/30-fifa-15-dlya-xbox-360-pal-russound-xgd3-lt20-skachat-besplatno.html]скачать fifa 15 xbox 360 lt 2.0[/url] скачать fifa 15 на андроид бесплатно