Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/5343/feherlo.html

2008.04.25

 

A fehér lovon vett ország

A fehér lovon vett ország

  A magyarok, Árpád vezetésével, hosszú, keserves
hónapokíg tartó út után végre átkeltek a Kárpátokon.
Hátuk mögött hagyták a zord erdörengetegeket, a
jószágnak, szekérnek veszedelmet jelentö úttalan uta-
kat. A nyugati lejtökön sikerült újra síkságot érniök.
Lovaik már megizlelték az Ung, majd a Tisza vizét is,
barmaik, juhaik az itteni legelök füvét.
  És lassan megnyugodott a besenyöktöl ütött nép.
  Árpád fejedelem, aki akkor az Ung folyó torkolatánál
szállásolt, egy napon magához hívatta a Tas nembéli
Küsidet és így szólt hozzá:
  - Fiam, Küsid! Eredj, járd be a szöke Tisza mentét,
és vedd szemügyre ezt a földet. Tudni akarom, vajon
csakugynn olyan szép és olyan gazdag-e, mint ami-
lyennek az öregektöl hallottuk. Vidd magaddal ezt a
fehér lovat, rajta aranyos nyereggel, fején ezüstös kö-
töfékkel. És ha utad közben rátalálsz ennek az országnak
a fejedelmére, add át neki és mondd, hogy Árpád, a
magyarok fejedelme küldi ajándékul. És nem kér érette
mást, csak földet, füvet és vizet.
  Tas fia Küsid el is indult a Tisza folyása mentén délnek.
Szemügyre vett mindent alaposan, s látta, hogy igazat
mondtak az öregek: ez az ország valóban olyan gazdag,
söt talán még gazdagabb, mint ahogy a híre tartotta.
  Harmadnapra elérkezett egy fényes városba, amely-
ben ennek a földnek az ura, Szvatopluk, a morvák
királya lakott.
   Küsid elöadta, amivel megbízták, s elövezette a hó-
fehér lovat az arany nyereggel és az  ezüsttel kivert
kötöfékkel .
   A Szvatopluk körüI álló morva urak összenéztek.
Gondolták magukban: bolond ez az ember, hogy egy
ilyen gyönyörü paripáért csak ilyen semmiséget kér. De
hát persze, hogy adtak neki. Az ö dolga!
   Három napot tartott Küsid útja visszafelé is, Árpád
fejedelem Ung vize menti táboráig. Tarsolyában hozott
magával egy zacskó földet, egy öl füvet, s kulacsában
egy mentésnyi vizet. Amikor megérkezett, Árpád és
vezérei épp együtt voltak. Megvizsgálták, ujjaik között
morzsolgatták a földet, és látták, hogy igen jó terrmöföld
az. Megnézték a füvet - kövér fü volt az, m&ég hervad-
tában is. Aztán kézröl kézre adva a kulacsot, megízlel-
ték a vizet, és azt is jónak találták.
   - Most pedíg - szólt Árpád fejedelem Küsidhez -,
nyergelj és indúlj vissza a morvák királyához. És mondd
meg neki: ez a föld mától fogva az én országom. Az
enyém Attila jussán, s az enyém azért is, mert megvál-
tottam töle a fehér lóval, az aranyos nyereggel és az
ezüstös kötöfékkel. Most megyek és birtokba veszem,
öt pedig nem akarom ott találni.
  Szvatopluk rettentö haragra lobbant, mikor Küsid
átadta neki Árpád üzenetét.
   - Hol az a ló, hogy agyonüttessem, s tetemét a
kutyáknak vettessem! Hol az a nyereg meg a kötöfék,
hogy a fübe, a folyóba dobassam!
Nem szorulok én a te urad ajándékára!
  - Bizony késön gondolkoztál, uram! - válaszolta
Küsid. Mert a fehér ló húsán a mi kutyáink fognak
meghízni. A nyerget majd megtalálják a mi legeltetö
pásztoraink. A kötöféket pedig a mi halászaink fogják
ki a folyóból.
Mert ez az ország mostantól fogva a miénk!
   Azzal nyeregbe pattant, sarkantyúba kapta a lovát, s
mire Szvatopluk vitézei észbe kaphattak volna, túl volt
árkon-bokron. Szvatopluk persze tüstént hadba szólí-
totta fegyverforgató népét, de hiába: Árpád lovas sere-
ge, mint a förgeteg csapott le rá, és mire a hold ismét
megújult, Szvatopluk népéböl hírmondó sem maradt a
Duna-Tisza közén. Ö maga menekülés közben a Duná-
hoz ért. Belevetette magát a vízbe, mert az üldözö
magyarok már a nyomában voltak. Oda is veszett,
lovastul együtt elnyelte az örvénylö folyam.
  Árpád pedig, miután az egész országot elfoglalta,
összehívta a hét vezér tanácsát Pusztaszerre, ahol akkor
az ö szálláshelye volt. És ott a hét vezér megerösítette
a vérszerzödést. Aztán felosztották egymás között
Attila örökségét.
    Békességes évek következtek. Háborítatlanul gyara-
 podott, szaporodott a magyarok népe Attila örökségé-
 nek földjén. Azon a földön, amelyet kardjuk erejével
 szereztek meg maguknak.
***
    Az öreg Tas ott ül a sátor elött, ahonnan a kanyargó
 Tiszáig nyúló pusztára lehet látni. A távolban - épp
csak sejti a szeme - jószágai legelnek. A háta mögül,
a sátorból asszonyi csivitelés, gyermekszó hallszik.
   Háromszor öltözött fehérbe a végtelen puszta, s
háromszor borult virágba a rét azóta, hogy Küsid Árpád
szavával kétszer is megjárta Szvatopluk udvarát.
Pusztaszer után a fejedelem itt jelölt ki neki szálláshelyet
 és ö, bejárva a kövér legelöket, megszemlélve a folyón
a legalkalmatosabb halászhelyeket, úgy döntött:
itt üti fel sátrát.
   A sátorba aztán asszony is került, az elevenszemü
Cseperke. S esztendöre rá megjött a fiúcska is, Szolta,
aki ma még ott zsivajog az asszonyházban, de akinek
számára holnap-holnapután már ö készít kis íjat,
tegezt, nyílvesszöt .
   Mert Küsid tudja: a harcra béke, a bekére harc követ-
kezik, s eljön az idö amikor a kis Szoltának szüksége
lesz a fegyverforgatás apjától tanult mesterségére.
***

Vissza a fölapra

1

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Pongy chief blood pressure symptoms

(Aassornoke, 2018.10.10 07:07)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-prix-belgique-horaires/

Bp.XIV.

(jjjulibolyulibolyuliboly, 2008.04.26 17:38)

Jól esett olvasni a magyarok bejöveteléről szóló weboldalt. Jó felfrissíteni a történelmi eseményeket, hiszen a napi taposómalomban élve az ember nem is gondol ezekre a szép régi történelmi emlékekre! Köszönöm!